Vloga enterostomalne terapije v zdravstvenem sistemu – oskrba ran, stom ter kontinenca

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

22/4/2022

08:00

Lokacija

Terme Zreče

Poglej na zemljevidu

Petek, 22.4.2022

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdrav in uvodne besede Predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m.s., ET

I. SKLOP Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET in Ines Prodan, dipl. m. s., ET

9.10 - 9.30

Vloga enterostomalnega terapevta Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM

9.30 - 9.50

Preventiva razjede zaradi pritiska (RZP) - protokol Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET

9.50 - 10.10

Preprečevanje RZP pri otrocih Erika Šmid, dipl. m.s., ET

10.10 - 10.30

Oskrba maligne rane – prikaz primera Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

10.30 - 10.40

Predstavitev sponzorja

10.40 - 10.50

Predstavitev sponzorja

10.50 - 11.20

Odmor, osvežitev

II. SKLOP Moderatorici: Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET, Renata Batas, dipl. m. s., ET

11.20 - 11.40

Obravnava pacienta s stomo v bolnišnici Ines Prodan, dipl. m. s., ET

11.40 - 12.00

Ambulanta za obolenja parastomalne kože Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM

12.00 - 12.20

Komplikacije stom v domačem okolju Renata Batas, dipl. m. s., ET

12.20 - 12.50

Medicinski pripomočki za oskrbo izločalnih stom Alenka Franko, ZZZS

12.50 - 13.00

Predstavitev sponzorja

13.00 - 13.10

Vprašanja in diskusija

13.10 - 13.30

VOLITVE NOVIH ČLANOV IO SEKCIJE

13.30 - 14.40

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

III. SKLOP Moderatorici: Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET, Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM,

14.40 - 15.25

Vloga laserske in magnetne terapije v zdravljenju urinske inkontinence David Lukanovič, dr. med.

15.25 - 16.10

TMMD ter fekalna in urinska inkontinenca doc. dr. Darija Šćepanović

16.10 - 16.40

Uporabniki z inkontinenco v socialno-varstvenih zavodih Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

16.40 - 16.50

Predstavitev sponzorja

16.50 - 17.00

Vprašanja in diskusija

17.00

Zaključek prvega dne

19.00

Večerja (s plesom)

Sobota, 23.4.2022

8.30 - 9.00

Registracija

IV. SKLOP - UVOD V UČNE DELAVNICE Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET, Ines Prodan, dipl. m. s., ET

9.00 - 9.30

Zdravljenje golenjih razjed Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica

9.30 - 10.00

Indikacije za vstavitev gastrostome Miha Zavrl, dr. med.

10.00 - 10.10

Predstavitev sponzorja

10.10 - 10.20

Vprašanja in diskusija

10.20 - 10.30

Kratek odmor in razporeditev v skupine za učne delavnice

Učne delavnice

10.30 - 11.15 in 11.15 - 12.00

Delavnica I: Hranjenje po gastrostomi Polona Gorjup, dipl. m. s.

10.30 - 11.15 in 11.15 - 12.00

Delavnica II: Kompresijsko povijanje Mojca Vreček, dipl. m. s., ET

12.00 - 12.30

Odmor, osvežitev

V. SKLOP Moderatorici: Dragica Jošar, dipl. m. s., ET, Renata Batas, dipl. m. s., ET

12.30 - 12.50

Pacient s stomo in onkološko zdravljenje Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

12.50 - 13.10

„Skin tears“ – kako nastaju, koliko znamo i što činimo Ivanka Benčič, MSc, ET, Hrvatska

13.10 - 13.20

Vprašanja in diskusija

13.20

Zaključek strokovnega srečanja in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk. Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.
Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Anita Jelen, Ines Prodan, Dragica Jošar, Anita Jelar.
Organizacijski odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Ines Prodan, Anita Jelen in Anita Jelar.
Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija z DDV znaša:
• za 1 dan 190 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
• za 2 dni 320 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.

Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja prvi dan seminarja, učne delavnice in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-22042022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m. s., ET na e-mail: dragica.josar@gmail.com

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET

Rezervacije namestitev Terme Zreče:
Rezervacije uredite po e-pošti: andreja.burja@unitur.eu do 06.04.2022; +386 (0)3 757 61 45+386 (0)3 576 24 46.
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.
Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom (cena vključuje tudi uporabo vseh bazenov Terme Zreče):

HOTEL VITAL****(pod isto streho s hotelom Atrij HOTEL ATRIJ****S
in kongresnim centrom)
dvoposteljna soba 62€/osebo/dan dvoposteljna soba 76€/osebo/dan
enoposteljna soba 76€/osebo/dan enoposteljna soba 92€/osebo/dan

Vile Terme Zreče**** (200 m oddaljene od hotela)
Dvoposteljna soba 46€/osebo/dan
Enoposteljna soba 58€/osebo/dan