Vključevanje poglobljenih tehnologij v izobraževalni proces zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

21/3/2023

17:30

Lokacija

Online

17.00 - 17.15

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17.15 - 18.15

Vključevanje poglobljenih tehnologij v izobraževalni proces zdravstvene nege asist. Nino Fijačko Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede in Univerzitetni klinični center Maribor

18.15 - 18.45

Razprava

18.45 - 19.00

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Na srečanju bo visokošolski sodelavec, asist. Nino Fijačko, mag. bioinf., predstavil pomen vključevanja poglobljenih tehnologij v izobraževalni proces zdravstvene nege. Predstavil vam bo dobre in slabe prakse vzpostavitve le tega v visokošolski proces ter vas poskušal navdušiti o implementaciji poglobljene tehnologije v vaš izobraževalni krog.

Predstavitev predavatelja

Asist. Nino Fijačko je zaposlen na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede, kot asistent in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kot diplomirani zdravstvenik. V SIM centru Zdravstvega doma Ljubljana opravlja delo inštruktorja na področju temeljnih postopkov oživljanja. Je član International Liaison Committee on Resuscitation, kjer aktivno sodeluje v skupini za raziskovanje in izobraževanje. Njegovo raziskovalno področje temelji na sodobnih pristopih izobraževanja kot je vključevanje simulacij z različno stopnjo resničnosti, resnih iger z igrifikacijo in poglobljeno tehnologijo, kot je navidezna resničnost v visokošolski izobraževalni sistem.

Število mest je omejeno na 80. Kotizacije za članice/člane Zbornice – Zveze NI. Za nečlanice/nečlane Zbornice-Zveze je kotizacija 30 €.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Povezavo do e-srečanja boste prejeli po e-pošti.

V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi (najkasneje do 11. 3. 2023) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice – Zveze.

Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati infografiko: