Vidne funkcije v MDPŠ v sklopu 60. obletnice sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

E sekcija-mdps@zbornica-zveza.si
Datum & čas

6/10/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož

Poglej na zemljevidu

Petek, 6.10.2023

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav Biljana Gaberc

9.15 - 9.45

Zgodovina delovanja strokovne sekcije MS in ZT v MDPŠ Nevenka Šestan

9.45 - 10.15

Nova pravila pri verifikaciji poklicnih bolezni v RS Metoda Dodič Fikfak

10.15 - 10.45

Zakonodaja na področju MDPŠ Andreja Margan

10.45 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Preiskave vida s področja MDPŠ Tadej Jug

11.30 - 12.00

Vloga MS pri preiskavi vidnih funkcij na področju MDPŠ Helena Savšek in Anja Blatnik

12.00 - 12.30

Volitve članov sekcije in predsednice sekcije MDPŠ

12.30 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

Oftalmološki pregled Dragica Kosec

14.30 - 15.00

Vloga MS pri funkcionalni diagnostiki vidne poti Rosanda Beharić

15.00 - 15.30

Psihološka obravnava udeležencev v prometu Urška Sazonov

15.30 - 15.50

Skrb za zdrav vid Biljana Gaberc

15.50 - 16.00

Zaključek z diskusijo

18.00

Svečana prireditev z večerjo

Sobota, 7.10.2023

9.30

Ogled delovnega mesta Vina Koper

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim delavcem in sodelavcem v medicini dela, prometa in športa ter vsem zdravstvenim delavcem, ki se srečujejo z vidnimi funkcijami.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko  00 0201 – 07102023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
V kotizacijo so všteta predavanja, pogostitev v odmoru, kosilo, večerja s svečanostjo in glasbeno spremljavo in ogled delovnega mesta.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 200.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo Biljana Gaberc: sekcija-mdps@zbornica-zveza.si

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Hotelska namestitev: v hotelu Bernardin so rezervirana prenočišča. Rezervacijo si uredite sami.
Mojca Gobina Mravlje
T: +386 5 690 7302
M: +386 51 350 967
E-mail: mojca.gobinamravlje@sava.si

Cena nočitve v : GH Bernardin 5* je 152 € na osebo
Histrion 4* je 142 € na osebo
Vile Park 3* je 122 € na osebo
Cena zajema: nočitev z zajtrkom, brezžični internet, vstop v morski park Termaris, parkirišče; za goste GH Bernardin 5*: vstop v bazen in fitnes Spa Paradise.