Vez med zdravjem in denarjem: Ekonomika v zdravstvu

Spoštovani udeleženci izobraževanja,

sporočamo vam, da bo izobraževanje na novi lokaciji, in sicer v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

predsednik sekcije medicinskih sester v managementu
Dejan Doberšek

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 031497152 E marjetalogar@gmail.com
Datum & čas

13/9/2023

08:00

Lokacija

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Uvod v izobraževanje Dejan Doberšek, dipl. zn., Predsednik sekcije

8.30 - 9.15

Ekonomika zdravstva red. prof. dr. Maks Tajnikar

9.15 - 9.45

Financiranje socialno varstvenih zavodov Slavko Bolčevič, dipl. zn., mag. jav. upr.

9.45 - 10.15

Financiranje primarnega in sekundarnega zdravstva mag. Karmen Grom Kenk

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 12.30

Amortizacija mag. Tomaž Glažar, univ. dipl. ekon.

12.30 - 13.00

Izračun stroškov: preventiva, kurativa RZP mag. Peter Požun, dipl. ekon.

13.00 - 13.10

Razprava

13.10 - 13.30

Odmor

13.30 - 14.00

Sistem obračuna v specialistični in bolnišnični obravnavi Maja Bertoncelj, univ. dipl. ekon

14.00 - 14.30

Pasti trenutnega financiranja v zdravstvu dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec. manag

14.30 - 15.00

Stroški materiala in zdravil mag. Liljana Zwittnig Čop, mag. farm., spec.

15.00 - 15.30

Stroški vzdrževanja Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.

15.30 - 15.45

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

OPOZORILO sprememba lokacije! Sporočamo vam, da bo izobraževanje na novi lokaciji, in sicer v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Prav tako je izobraževanje namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki si si želijo dodatna znanja s področja ekonomike v zdravstvu.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun
ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-13092023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000
Ljubljana.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 50.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: marjetalogar@gmail.com