Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E sabinakra@gmail.com
Datum & čas

19/10/2022

14:45

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

Predavateljica: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu.

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30 - 16.30

Emocije v profesionalnih okoljih (izražanje neprijetnih emocij)

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Kako delujem pod pritiskom? Zakaj?

17.40 - 18.00

Kako ustvariti zdravo delovno mesto (sprejemanje odgovornosti)?

18.00 - 18.10

Odmor

18.10 - 19.30

Delo v skupini

19.30 - 20.00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice -Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z