Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E dmsbzt.celje@gmail.com
Datum & čas

28/9/2022

14:45

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

Predavatelj: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu, ki so izjemno pomembni in zato želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30 - 16.30

Pomen medosebnih odnosov v profesionalnih okoljih

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Profesionalni odnosi: vodja -podrejeni (veščine vodenja), vodja -nadrejeni, zaposleni -pacient

17.40 - 18.00

Ranljivost, osebna in profesionalna rast (sprejemanje lastne odgovornosti za svoje počutje)!

18.00 - 18.10

Odmor

18.10 - 19.30

Delo v skupini

19.30 - 20.00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze,

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z