Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

19/4/2022

14:45

Lokacija

Webinar predavanje

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30 - 16.30

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v profesionalnih okoljih

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Ko telo ne zmore več - absentizem in prezentizem pri delu

17.40 - 18.00

Učenje različnih tehnik sproščanja

18.00 - 18.10

Odmor

18.10 - 19.30

Delo v skupini

19.30 - 20.00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Predavatelj: Sabina Kračun mag. zak in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. V letu 2022 smo se v DMSBZT Celje odločili, da dajemo poudarek k promociji in zaščiti zdravju zaposlenih v zdravstvu. Teme bodo raznolike, saj bodo obsegale od zdravega življenjskega sloga izven delovnih organizacij, o pomenu komunikacije v profesionalnih okoljih, obvladovanja stresa, preprečevanje mobinga na delovnih mestih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja med delo-domom, ipd. Zaposleni v zdravstvu so izjemno pomembni, zato bo to leto namenjeno njim, saj želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

Dodatne informacije

Kotizacija z vštetim DDV znaša 15 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 100 % popust) (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!
Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš