Varno in zdravju prijazno staranje na delovnem mestu

Organizator

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

E Sonja.Robnik@gov.si
Datum & čas

3/10/2022

08:30

Lokacija

Kongresni center Brdo pri Kranju, dvorana Grandis

Poglej na zemljevidu

Povezujeta: mag. Nikolaj Petrišič in dr. Sonja Robnik

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.20

Uvodna nagovora Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; Luka Mesec, minister, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9.20 - 9.30

Starejši na trgu dela: izognimo se stereotipom Dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

STARAJOČA SE DELOVNA SILA: POSKRBIMO ZA KAKOVOSTNA DELOVNA OKOLJA

9.30 - 11.00

Sem le preutrujen/-a ... ali pa imam začetno demenco? Prof. dr. Zvezdan Pirtošek

Menopavza in delovno okolje Izr. prof. dr. Bojana Pinter

11.00 - 11.20

Odmor

TRAJNOSTNO DELO = NALOŽBA, KI SE OBRESTUJE

11.20 - 12.50

Rak: Je tveganje v nekaterih poklicih večje Prof. dr. Vesna Zadnik

Moč spanja Brigita Zupančič Tisovec in Marjeta Peperko, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Starejši delavci in delavke: kaj opaža medicina dela? Dani Mirnik

12.50 - 13.10

Odmor

STARI SMO TOLIKO, KOLIKOR SE POČUTIMO?

13.10 - 14.30

Starejši zaposleni in duševno zdravje Dr. Ditka Vidmar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Družbeno odgovorni delodajalci Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib inštitut

Pogumno staranju naproti Katarina Veselko, e2grow

KAKO NAPREJ?

14.30 - 14.40

Zaključek Mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14.40

Delovna zakuska

Vsebina

STARAJOČA SE DELOVNA SILA: POSKRBIMO ZA KAKOVOSTNA DELOVNA OKOLJA
V tem delu govorimo o dveh – z vidika varnosti in zdravja pri delu pogosto spregledanih – pojavih. Z demenco se lahko srečamo že v srednjih letih in lahko bistveno vpliva na našo varnost in zdravje pri delu. Nekatere ženske menopavzo preživljajo brez težav, druge se soočajo s številnimi neželenimi posledicami. Iščemo odgovore na vprašanja: kako prepoznati zgodnjo demenco, jo lahko preprečimo, na kaj lahko vpliva, katera neželena stanja spremljajo menopavzo, na kaj vse lahko vplivajo, na kaj je potrebno biti pozoren pri prilagajanju delovnega mesta?

TRAJNOSTNO DELO = NALOŽBA, KI SE OBRESTUJE
Trajnostno delo pomeni takšne življenjske in delovne razmere, ki ljudem pomagajo, da so vključeni v delo in ohranjajo zaposlitev skozi podaljšano delovno življenje. Doseči ga je mogoče z vlaganjem v kakovostna delovna mesta in človeški kapital. Varnost in zdravje pri delu je ena njegovih bistvenih sestavin. Posledice dela v ne-trajnostnih delovnih razmerah se kopičijo skozi celotno delovno obdobje ter negativno vplivajo na kakovost našega življenja. V tem delu opozarjamo na izpostavljenost nekaterim dejavnikom tveganja za varnost in zdravje pri delu.

STARI SMO TOLIKO, KOLIKOR SE POČUTIMO?
Raziskave kažejo, da na kakovost staranja na delovnem mestu vplivajo tako organizacijski kot osebnostni dejavniki. Med prvimi najdemo vse, kar vpliva na naše zadovoljstvo z delom, med drugimi pa optimizem, naš odnos do starosti, sprejemanje staranja in zadovoljstvo s številnimi vidiki življenja. Zadnji panel prinaša nekaj idej za vzpostavljanje ali ohranjanje pozitivnega odnosa do starosti in staranja na delovnem mestu.

KAKO NAPREJ?
Seminar je razkril nekaj pomembnih področij, na katera ne smemo pozabiti, ko načrtujemo varnost in zdravje pri delu. Kako jih lahko vključimo v ocenjevanje tveganj, na kaj opozarjati delodajalce, katere vidike je potrebno vključevati v usposabljanja za varno in zdravju prijazno delo – na ta vprašanja odgovarjamo v zaključnem delu.

Splošne informacije

Kotizacije ni, udeležba na dogodku je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne – neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemamo najkasneje do 26. 9. oziroma do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav. Prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/staranje.

Po dogodku vas vabimo na manjšo zakusko, kjer bo priložnost, da z nami ter drugimi udeleženkami in udeleženci predebatirate še kakšno vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Veselimo se srečanja z vami – vabljeni!