Vabilo na strokovno popoldne: Ali prepoznamo nasilje na delovnem mestu?

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

12/4/2022

15:45

Lokacija

Webinar predavanje

Predavateljica: Marjana Mastnak, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Nasilje se v zdravstvenih organizacijah pojavlja v različnih oblikah (psihično, fizično, spolno). Velik problem predstavlja nepoznavanje oblik nasilja, zanikanje nasilja in stigmatizacija v delovnem okolju. Zdravstveni delavci niso zmožni postavljati lastne meje ljudem v svojem neposrednem okolju, kar pa je posledica izgorelosti. Izobraževanje je namenjeno ozaveščanju prepoznavanja oblik nasilja, spoznavanju pravic posameznika in ozaveščanju, da se oseba, ki je žrtev nasilja, običajno nasilnežu smehlja in mu ne zmore reči »NE«.

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

16.30 - 17.15

Opredelitev nasilja

17.15 - 17.25

Odmor

17.25 - 18.00

Obrambni mehanizmi žrtve

18.00 - 18.05

Odmor

18.05 - 18.55

Notranje doživljanje žrtve

18.55 - 19.30

Delo v skupini

19.30 - 20.00

Diskusija in zaključek delavnice

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za člane Z – Z

Po mailu vam pošljemo povezavo za predavanje.

Vljudno vabljeni!
Predsednica DMSBZT Celje
Kordiš Tomica