V znanju je moč – za boljšo oskrbo žensk in otrok

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in babic

E sekcija-babic@zbornica-zveza.si
Datum & čas

20/10/2023

08:00

Lokacija

Hotel Lipa, Trg Ivana Roba 7, 5290 Šempeter pri Gorici

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija

8.45 - 9.00

Pozdravni govor

I. SKLOP

Moderatorka: Jelka Cimermančič, Gordana Njenjić

9.00 - 9.20

Hranjenje genetskega materiala pri onkoloških pacientih doc. dr. Nina Jančar, dr. med.

9.20 - 9.40

Obravnava para v postopku OBMP Sonja Dobrovc, dipl. bab.

9.40 - 10.00

Rak zunanjega spolovila doc. dr. Nina Kovačević, dr. med.

10.00 - 10.20

Rak dojke v nosečnosti Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., spec. gin. in por.

10.20 - 10.35

Razprava

10.35 - 11.00

Odmor

II. SKLOP

Moderatorka: Saša Matko, Barbara Malgaj

11.00 - 11.20

Porod doma Nina Radin, dipl. bab.

11.20 - 11.40

Babiška vizita – poporodno obdobje Janja Prijatelj, dipl. bab., dipl. org. dela

11.40 - 12.00

Komunikacija – ovire in izzivi v porodni sobi Maja Saksida, dipl. bab., Martina Tribušon, dipl. bab.

12.00 - 12.20

Dihalne tehnike sproščanja - aktivni odmor Andreja Žertuš, dipl. bab.

12.20 - 12.35

Razprava

III. SKLOP

Moderatorka: Andreja Žertuš, Renata Nahtigal

12.35 - 12.55

Izzivi dojenja pri novorojenčku s priraščenim jezičkom Mojca Petek, dipl. bab., IBCLC

12.55 - 13.15

Presejalni testi za kromosomopatije v perinatologiji Tea Divjak Budihna, dr. med., spec gin. in por.

13.15 - 13.35

ICM Konferenca - Bali 2023 viš. pred. Tita Stanek Zidarič, Karolina Kovač dipl. bab.

13.35 - 13.50

Razprava in zaključki

13.50 - 14.50

Kosilo

Splošne informacije

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV je 220 € (člani Zbornice – Zveze imajo 50 % popust in znaša 110 €). V ceno je všteta izvedba izobraževanja, prehrana in zbornik. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015- 0258761480, sklic na št. 00 0207- 20102023. Račun za delovne organizacije izstavimo po zaključku izobraževanja. Število udeležencev je omejeno na 120.

Licenčne in pedagoške točke
Program je vpisan v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici- Zvezi za pridobitev licenčnih točk.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na sekcija-babic@zbornica-zveza.si

Prijava je možna najkasneje do 17. 10. 2023 oz. zapolnitve prostih mest.