V STIKU Z NOVIMI DOGNANJI – ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA ŽENSK IN DRUŽINE

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in babic

E karolinca.k@gmail.com
Datum & čas

16/4/2021

08:00

Lokacija

spletno okolje Google meet

08.00 - 09.00

ON LINE REGISTRACIJA

09.00 - 09.10

POZDRAVNI NAGOVORI

09.10 - 09.30

Preprečevanje senzibilizacije anti D med nosečnostjo in po porodu prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med., Ivica Marić, dr. med.

09.30 - 09.50

Nifty test Zorana Kocić, dr. med., spec.gin. in por.

09.50 - 10.10

Ovire in priložnosti, ki so v preteklem desetletju (2009–2019) krojile profesionalizacijo babištva doc. dr. Mirko Prosen, FVZ UP

10.10 - 10.30

Analiza pojavnosti predmenstrualnega sindroma pri pacientkah v Dispanzerju za ženske Marija Tulek, mag. zdr. neg., ZD Sežana; doc. dr. Mirko Prosen, FVZ UP

10.30 -10.45

RAZPRAVA

10.45 - 11.00

ODMOR

11.00 - 11.20

Novosti in naše izkušnje pri reanimaciji novorojenčka dr. Irena Cetin Lovšin, dr. med., spec. ped.

11.20 - 11.40

Meningokokna okužba in možnosti zaščite prim. mag. Breda Zakotnik, dr.med., spec. ped. in inf.

11.40 - 12.00

Pravna podlaga za posvojitev otroka v Sloveniji Liljana Dreu, univ. dipl. soc. del.

12.00 - 12.20

Ginekološki vzroki za akutni abdomen Monika Colja dr. med., specializantka gin. in por.

12.20 - 12.35

RAZPRAVA

12.35 - 12.50

ODMOR

12.50 - 13.10

Dokumentiranje storitev – res le administracija Vesna Rugelj, dipl. m. s.

13.10 - 13.30

Pomen prisotnosti doule pri porodu – vidik porodnic Maja Drčar, dipl.bab., pred. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK), IBCLC

13.30 - 14.00

MOTIVACIJA Gašper Pinter

14.00 - 14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

14.30 - 15.00

VOLITVE PRESEDNICE IN ČLANOV IO ZA OBODOBJE 2021 - 2025

Splošne Informacije

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija za strokovni seminar znaša 150 € vključno z DDV (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0207-1604021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava.

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja.