V skrbi za boljše zdravje vseh

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

18/4/2023

15:30

Lokacija

V prostorih zavarovalnice Triglav, Jakijeva dvorana, Lendavska ulica 5, Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.30 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.20

CKZ se predstavi z novimi aktivnostmi Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, ; Blanka Dugar, dipl. m. s. s specialnimi znanji

16.20 - 17.00

Moj srček in joga za otroke Katja Lebar, dipl. m. s. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

17.00 - 17.20

Zdravi odnosi Maja Zadravec, mag. psih.

17.25 - 17.45

Z vizualizacijo do sprostitve Maja Zadravec, mag. psih.

17.45 - 18.15

Tvegano in škodljivo pitje alkohola Tomislav Lilek, dipl. zn. s specialnimi znanji

18.15 - 18.45

Mladostniki in droge Tomaž Čarni, dipl. zn. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

18.45 - 19.15

Z malo gibanja do več zdravja Mitja Dišić, mag. kin.

19.15 - 19.45

Praktični del – »kotiček z didaktičnimi pripomočki« (prikaz posledic prekomernega pitja alkohola, zlorabe drog, … ter gradiva), Katja Lebar, Tomaž Čarni in Tomislav Lilek

19.45 - 19.55

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 13. 4. 2023 preko E- prijave na spletni strani Zbornice –Zveze.
Omejitev: 100 udeležencev.

Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123