UVOD V ACCESS BARS

Datum & čas

20/5/2021

17:00

Lokacija

preko Google meet

16.30 – 17.00

Prijave

17.00 -17.10

Uvod in pozdrav Sonja Turnšek, mag. zdr. nege

17.10 - 17.40

Kaj so Access Bars

17.40 - 18.00

Orodja

18.00 - 18:30

Prikaz in učenje mini Bars tretmaja

18.30 - 19.00

Razprava in vprašanja

Splošne informacije

LICENČNE IN PEDAGOŠKE TOČKE: Program izobraževanja je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30€. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 , sklic na številko 0101-0100-20052021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se kotizacija za strokovni seminar krije iz stroškov plačanih članarin.


Access Bars® je osnovna tehnika in delavnica Access Consciousnessa.

Access Consciousness je niz življenje spreminjajočih tehnik, orodij in procesov, ki so oblikovani tako, da vas opolnomočijo pri ustvarjanju življenja, ki ga želite.

Praktičnost, dinamičnost in pragmatičnost Barsov zagotavlja postopne procese, ki vam omogočijo, da se v vsakdanjem življenju bolj zavedate in odpravite vse ovire, ki ste jih postavili na poti do prejemanja. Tu gre za to, da imate orodja, da veste, kaj je resnično za vas, da STE VI in da najdete sebe, ko se izgubite v okvirjih drugih ljudi. Gre za to, da imate možnosti, za katere ste vedno želeli, da bi se prikazale, in ko nekaj ne deluje, imate orodja, da to spremenite, prav takoj in tam.

Prijava

Strokovni seminar boste spremljali preko videokonference Google Meet. Vsem prijavljenim na strokovni seminar bomo posredovali podatke o pridružitvi dan pred dogodkom.

Dostop do videokonferenčne dvorane boste prejeli preko e- pošta: episarna@zbornica-zveza.si

Prijave potekajo izključno preko aplikacije E-prijava, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje:

Dodatne informacije

Špela Pavlič izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Vljudno vabljeni!