Usposabljanje tehnikov zdravstvene nege za pridobitev strokovnega pooblastila za jemanje brisov za respiratorno diagnostiko

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

18/1/2022

07:45

Lokacija

Spletno okolje google meet in v prostorih Zbornice - Zveze

Poglej na zemljevidu

7.45 - 8.00

Prijava v spletno okolje, pozdrav udeležencev Organizacijski odbor

8.00 - 9.00

Anatomija zgornjih dihal, komplikacije pri odvzemih brisa, razprava Jure Urbančič, dr. med.

9.00 - 10.00

Testi za odvzem kužnin za respiratorno diagnostiko, pomen pravilnega rokovanja s testi in pravilnega odvzema brisa, razprava doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med.

10.00 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.00

Dejavniki, ki vplivajo na rezultat testiranja na covid-19, razprava mag. Barbara Kastelic

11.00 - 11.45

Odvzem brisov, razprava Mojca Tomažič

11.45 - 12.10

Ravnanje z odpadki, razprava Vera Ovsenek

Splošne informacije

Kompetenco za odvzem nazofaringealnega brisa ima zdravnik in diplomirana medicinska sestra, ustrezno usposobljena za jemanje brisa. Zaradi pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in velike razširjenosti odvzemnih mest, odvzeme izvajajo tudi tehniki zdravstvene nege, ki nimajo kompetence za jemanje brisov tako tudi ni pregleda nad njihovo usposobljenostjo na terenu. Zbornica – Zveza je prejela več pritožb uporabnikov storitev na odvzemnih mestih za izvajanje hitrih antigenskih testov. Uporabniki ugotavljajo, da je postopek odvzema brisa zelo različen in da osebje storitev izvajal na različne načine.

Glede na razmere in potrebe, ki se izkazujejo pri zagotavljanju ustrezno usposobljenih izvajalcev zdravstvene nege za delo na »Covid – 19 točkah« na raznih lokacijah po državi, pri odvzemu brisov, poznavanju pripomočkov za odvzem brisov, OVO in izvedbe celotnega postopka, do izdaje potrdila o rezultatu preiskave, smo pripravili teoretične in praktične vsebine izobraževanj za tehnike zdravstvene nege, za pridobitev strokovnega pooblastila za odvzem brisa za respiratorno diagnostiko.

Usposabljanje je namenjeno tehnikom zdravstvene nege, ki izvajajo odvzeme brisov za respiratorno diagnostiko na različnih odvzemnih mestih po državi.
V usposabljanje se lahko vključijo tudi študentje zdravstvene in babiške nege in študentje medicine.

Program izobraževanja obsega teoretični del, učno delavnico odvzema brisa, uporabe osebne varovalne opreme in higiene rok in pisni in praktični preizkus usposobljenosti.
Tehnikom zdravstvene nege, ki so se v zadnjih 6 mesecih pred izobraževanjem udeležili delavnice osebne varovalne opreme, higiene rok in odvzema brisov za respiratorno diagnostiko in imajo potrdilo verificiranega organizatorja izobraževanja se praktični del usposabljanja kandidatu prizna.

Predavanja bodo potekala po hibridnem modelu, prilagojeno epidemiološkim razmeram (na lokaciji Zbornice – Zveze in preko video povezave), praktične delavnice pa na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV za celotno usposabljanje znaša 110 €. V primeru, da se udeležite samo teoretičnega dela izobraževanja s preizkusom znanja je kotizacija 60 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-18012022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne informacije

Učna delavnica:
8.00 – 11.00 ali od 16.00 – 19.00

Higiena rok, vrsta osebne varovalne opreme in njihova uporaba, odvzem nasofaringealnega brisa (vodenje delavnice: Mojca Tomažič, Draga Štromajer, Barbara Kastelic, Sonja Krajnik).

Predvideni termini teoretičnega izobraževanja so:
18. 1. 2022
1. 2. 2022
22. 2. 2022
15. 3. 2022

Učna delavnica bo organizirana glede na število kandidatov ob četrtkih po teoretičnem delu izobraževanja. Prva učna delavnica bo 20. 1. 2022 v trajanju 4 šolske ure.

Usposabljanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki bo potekalo preko spleta v prvem tednu po teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Termin bo določen kandidatom sporočen na teoretičnem delu usposabljanja.

Strokovno pooblastilo se po uspešno opravljenem usposabljanju podeli za dobo enega leta. Strokovno pooblastilo se lahko podaljša, če TZN v zadnjem letu redno izvaja aktivnost odvzema brisov (vsaj 100 odvzemov letno) in se udeleži usposabljanja na osvežitveni delavnici vsaki 2 leti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob prijavi na izobraževanje prosim v komentar dopišite ali se prijavljate samo na teoretični del izobraževanja ali na celotno izobraževanje z učno delavnico.
V tem primeru je potrebno priložiti dokazila (Tehnikom zdravstvene nege, ki so se v zadnji 6 mesecih pred izobraževanjem udeležili delavnice osebne varovalne opreme, higiene rok ali odvzema brisov za respiratorno diagnostiko in imajo potrdilo verificiranega organizatorja izobraževanja se praktični del usposabljanja kandidatu prizna). Potrdila lahko pošljete na elektronski naslov izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Več informacij: izobrazevanja@zbornica-zveza.si. Na vaš e-naslov boste prejeli navodila za prijavo v spletno okolje.

Vljudno vabljeni!