Usposabljanje tehnikov zdravstvene nege za pridobitev strokovnega pooblastila za jemanje brisov za respiratorno diagnostiko

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

19/9/2022

07:45

Lokacija

Spletno okolje google meet in v prostorih Zbornice - Zveze

7.45 - 8.00

Prijava v spletno okolje, pozdrav udeležencev Organizacijski odbor

8.00 - 9.00

Anatomija zgornjih dihal, komplikacije pri odvzemih brisa Jure Urbančič, dr. med.

9.00 - 10.00

Testi za odvzem kužnin za respiratorno diagnostiko, pomen pravilnega rokovanja s testi in pravilnega odvzema brisa doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med.

10.00 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.00

Dejavniki, ki vplivajo na rezultat testiranja na covid-19 mag. Barbara Kastelic

11.00 - 11.45

Odvzem brisov Mojca Tomažič

11.45 - 12.10

Ravnanje z odpadki Vera Ovsenek

Splošne informacije

Kompetenco za odvzem nazofaringealnega brisa ima zdravnik in diplomirana medicinska sestra, ustrezno usposobljena za jemanje brisa.  Zaradi pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in velike razširjenosti odvzemnih mest, odvzeme izvajajo tudi tehniki zdravstvene nege, ki nimajo kompetence za jemanje brisov tako tudi ni pregleda nad njihovo usposobljenostjo na terenu. Zbornica – Zveza je prejela več pritožb uporabnikov storitev na odvzemnih mestih za izvajanje hitrih antigenskih testov. Uporabniki ugotavljajo, da je  postopek odvzema brisa zelo različen in da osebje storitev izvajal na različne načine.

Glede na razmere in potrebe, ki se izkazujejo pri zagotavljanju ustrezno usposobljenih izvajalcev zdravstvene nege za delo na »Covid – 19 točkah« na raznih lokacijah po državi , pri odvzemu brisov, poznavanju pripomočkov za odvzem brisov, OVO in  izvedbe celotnega postopka, do izdaje potrdila o rezultatu preiskave, smo pripravili teoretične in praktične vsebine usposabljanja za tehnike zdravstvene nege, za pridobitev strokovnega pooblastila za odvzem brisa za respiratorno diagnostiko.

Usposabljanje je namenjeno tehnikom zdravstvene nege, ki izvajajo odvzeme brisov za respiratorno diagnostiko na različnih odvzemnih mestih pod državi.

V usposabljanje se lahko vključijo tudi študentje zdravstvene nege in študentje medicine.

Program usposabljanja obsega teoretični del, učno delavnico odvzema brisa, uporabe osebne varovalne opreme in higiene rok ter pisni preizkus usposobljenosti.

Usposabljanje bo potekalo po hibridnem modelu, prilagojeno epidemiološkim razmeram, teoretični del preko video povezave, praktične delavnice na Zbornici – Zvezi.

Lokacija usposabljanja: Spletno okolje MS TEAMS in v prostorih Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV za celotno usposabljanje znaša 110 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-19092022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne informacije

Učna delavnica:
8.00 – 11.00 ali od 16.00 – 19.00
Higiena rok, vrsta osebne varovalne opreme in njihova uporaba, odvzem nasofaringealnega brisa (vodenje delavnice: Mojca Tomažič, Draga Štromajer, Barbara Kastelic, Sonja Krajnik)

Predvideni termini teoretičnega usposabljanja so:
19. 9. 2022
26. 9. 2022

Učna delavnica bo organizirana ob četrtkih po teoretičnem delu izobraževanja. Prva delavnica bo 22. 9. 2022 v trajanju 4 šolske ure.

Usposabljanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki bo potekalo preko spleta v prvem tednu po teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Točen termin bo kandidatom sporočen na teoretičnem delu usposabljanja.
Strokovno pooblastilo se po uspešno opravljenem usposabljanju podeli za dobo enega leta. Strokovno pooblastilo se lahko podaljša, če TZN v zadnjem letu redno izvajal aktivnost odvzema brisov (vsaj 100 odvzemov letno) in se udeleži usposabljanja na osvežitveni delavnici vsaki 2 leti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Več informacij: izobrazevanja@zbornica-zveza.si. Na vaš e-naslov boste prejeli navodila za prijavo v spletno okolje.

Vljudno vabljeni!