Urgentni pacient – utrip življenja

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E tina.gros@gmail.com
Datum & čas

19/10/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 19.10.2023

8.00 - 8.50

Registracija

8.50 - 9.10

Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

9.10 - 9.40

Podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju

SRČNI ZASTOJ Moderatorja: Majda Cotič Anderle, Vojko Anderle

9.40 - 10.00

Primarni in sekundarni srčni zastoj – vzroki in ukrepanje as. dr. Gregor Prosen, dr. med., spec. urg. med., FEBEM

10.00 - 10.20

Prvi posredovalci – izkušnje s terena in izobraževanje Matjaž Mohorič, dipl. zn.

10.20 - 10.40

Oskrba bolnika v srčnem zastoju v prehospitalnem okolju Špela Baznik, dr. med., spec. urg. med.

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

SRČNI ZASTOJ OD TERENA DO ODPUSTA Moderatorja: Majda Cotič Anderle, Drago Satošek

11.30 - 11.50

Primarni srčni zastoj v kateterizacijskem laboratoriju z uporabo - zunajtelesno ECMO (ECPR), Miha Kralj, dipl. zn., Vesna Mežnar, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Obravnava bolnika na KOIIM po akutnem miokardnem infarktu in vstavitvi ECPR, Žiga Tomšič, mag. zdr. nege, Goranka Beguš, dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Pacient z akutnim koronarnim sindromom v Urgentnem centru Ana Štefančič, dipl. m. s.

12.30 - 12.50

Predstavitev kardiološke rehabilitacije po miokardnem infarktu Anamarija Zupan, dipl. m. s.

12.50 - 13.10

Telemedicina Drago Satošek, dipl. zn.

13.10 - 13.30

Razprava

13.30 - 15.00

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

PROGRAM ZA ORTOPEDSKE TEHNOLOGE Moderatorja: Edin Adrović

11.30 - 12.00

Repozicije Aleš Fischinger, dr. med.

12.00 - 12.30

Vloga ortopedskega tehnologa pri repoziciji Boštjan Gluhar, ortop. teh.

12.30 - 13.00

Vloga ortopedskega tehnologa po repoziciji Mustafa Sejdinović, ortop. teh.

13.00 - 13.15

Razprava

13.15 - 15.00

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

15.00 - 15.30

3D tehnologija v mavčarni Dragan Saković, ortop. teh.

15.30 - 15.50

Obližna imobilizacija Sandi Mrvar, ortop. teh.

15.50 - 16.10

Dokolenska hodilna longeta Urban Antonič, dipl. zn., ortop. teh.

16.10 - 16.30

Odstranjevanje nakita z ¨Ring Cutterjem˝ Uroš Svenšek, ortop. teh.

POMEN KOMUNIKACIJE ZA VARNO OBRAVNAVO NA URGENCI Moderatorki: Tina Gros, Monika Kralj

15.00 - 15.20

Reševanje konfliktov na delovnem mestu Simona Rode, dipl. m. s., mediatorka

15.20 - 15.40

Ovire za uspešno komuniciranje s pacienti na urgenci Tina Gros, mag. zdr. nege

15.40 - 16.00

Komunikacija medicinske sestre z bolnim otrokom in njegovimi starši Tadeja Kolander, dipl. m. s., mag. psihosoc. svetovanja

16.00 - 16.20

Deeskalacijske tehnike kot orodje za preprečevanje nasilnega vedenja Denis Džamastagić, dipl. zn.

16.20 - 16.30

Razprava

16.30 - 16.50

Volitve predsednika/ce in članov izvršnega odbora strokovne sekcije

16.50 - 17.15

Odmor

17.15 - 19.30

Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

Prepoznava motenj srčnega ritma Drago Satošek, dipl. zn.

Deeskalacijske tehnike Denis Džamastagić, dipl. zn.

Mavčeva imobilizacija in zapleti Robert Iršič, dipl. zn., ortop. teh.

20.30

Večerja ob glasbi in razglasitev izidov volitev

Petek, 20.10.2023

POŠKODOVAN STAROSTNIK Moderatorki: Nada Macura Višić, Vida Bračko

9.00 - 9.20

Pomen negovalne anamneze v obravnavi starostnika Zorica Panić, dipl. m. s.

9.20 - 9.40

Zlom kolka pri starostniku Ksenija Šmid, dipl. m. s.

9.40 - 10.00

Prepoznava alergijske reakcije v ambulanti SNMP Petra Kramarič, dipl. m. s., Cindy Erjavec, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Imobilizacija pri starostniku Sandi Mrvar, ortop. teh.

10.20 - 10.40

Vpliv zdravil na poškodbe Petra Rupar, dr. med.

10.40 - 11.00

Odpust starostnika z urgence Drago Lačen, dipl. zn.

11.00 - 11.30

Razprava

11.30 - 12.00

Odmor

PROSTE TEME IN PRIKAZI PRIMEROV Moderatorki: Renata Mlakar, Petra Krapež

12.00 - 12.15

Nasilje v triaži Urgentnega centra Ana Unger, dipl. m. s., asist. Jernej Mori, mag. zdr. nege, Amadeus Lešnik, mag. zdr. nege

12.15 - 12.30

Koordinacija organizacije NMP v času Svetovnega nordijskega prvenstva v Planici Miha Brezovnik, mag. vzg. in men. v zdr.

12.30 - 12.45

Reševanje jamarke Samo Milanič, ZT

12.45 - 13.00

Evalvacija imobilizacije pri poškodbah kosti in sklepov zgornje okončine v okviru prve pomoči Rok Grebenc, mag. zdr. nege

13.00 - 13.15

Zaznavanje kulture varnosti pacientov v urgentnih enotah Primorske Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege

13.15 - 13.30

13.30 - 14.00

Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 360 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 180 € z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -19102023 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Hotelska namestitev
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
Informacije in rezervacije:
T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

Dodatne informacije
Nada Macura Višić (031 853 014) oz. nada.macura@gmail.com ali tina.gros@gmail.com