Urgentni pacient – pacient z oteženim dihanjem

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E nada.macura@gmail.com
Datum & čas

13/10/2022

08:15

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 13.10.2022

8.15 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.30

Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem, podelitev priznanja Sekcije za dosežke na ožjem strokovnem področju

Urgentni pacient – pacient s covid-19

9.30 - 10.00

Medbolnišnična koordinacija oskrbe pacientov s covid-19 Robert Carotta, dr. med.

10.00 - 10.30

Respiratorna prizadetost zaradi covid-19 dr. Jerneja Videčnik Zorman, dr. med.

10.30 - 10.50

Delo na covidnem oddelku Enej Ložnar, dipl. zn.

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

Temeljna življenjska aktivnost – dihanje

11.30 - 12.00

Akutna dispneja Ester Gaggi Slokar, dr. med, dr. Peter Radšel, dr. med

12.00 - 12.20

Aplikacija kisika pri urgentnih pacientih Simona Sodja Ljuboja, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Nadzor pacienta med neinvazivno ventilacijo Goranka Beguš, dipl. m. s.

12.40 - 13.00

Celostna obravnava pacienta s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu Eva Bučan, dipl. m. s.

13.00 - 13.15

Razprava

13.15 - 15.00

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

Poškodbe in terapevtske imobilizacije spodnjih okončin (program za ortopedske tehnologe)

11.30 - 12.00

Konzervativno zdravljenje zlomov goleni Aleš Fischinger, dr. med.

12.00 - 12.30

Terapevtske imobilizacije spodnje okončine Admir Krupić, ort. teh.

12.30 - 13.00

Terapevtske imobilizacije spodnje okončine - delavnica Admir Krupić, ort. teh.

13.00 - 13.15

Razprava

13.15 - 15.00

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

15.00 - 15.40

PTB (Patella Tendon Bearing Cast) Robert Podhostnik, ort. teh.

15.40 - 16.30

Izdelava stopalnih vložkov iz plastozota Boštjan Gluhar, ort. teh.

»Težko diham!«

15.00 - 15.20

Nujna stanja v torakalni kirurgiji Bogdan Vidmar, dr. med.

15.20 - 15.40

Zagotavljanje proste dihalne poti do prihoda v bolnišnico Andrej Kandido, TZN

15.40 - 16.00

Torakalna drenaža Alenka Adrović, dipl. m. s., Karmen Gačić, dipl. m. s.

16.00 - 16.20

Traheotomija Sonja Krajnik, mag. zdr. nege

16.20 - 16.30

Razprava

16.30 - 17.00

Odmor

17.00 - 19.30

Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

Torakalna drenaža Alenka Adrović, dipl. m. s. in Karmen Gačić, dipl. m. s.

»Kako, komu, kdaj, kje?« neinvazivna dihalna podpora v urgentni medicini Monika Kralj, dipl. m. s.

»Kako, komu, kdaj, kje?« - neinvazivna dihalna podpora v intenzivni medicini Goranka Beguš, dipl. m. s.

20.30

Večerja

Petek, 14.10.2022

Otrok z oteženim dihanjem

9.00 - 9.30

Dihalna stiska ob porodu Peter Najdenov, dr. med.

9.30 - 10.00

»Moj otrok težko diha, kaj pa sedaj?« - vodenje telefonskega pogovora Irena Komatar, dipl. m. s.

10.00 - 10.30

Ocena dihanja pri poškodovanem otroku Matej Mažič, dipl. zn.

10.30 - 11.00

Prepoznava in ukrepanje ob urgentnih stanjih pri pacientu s cistično fibrozo Majda Oštir, dipl. m. s

11.00 - 11.20

Pljučna embolija pri nosečnici in vloga medicinske sestre Aida Aliagić, dipl. m. s.

11.20 - 12.00

Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin).
Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -13102022 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Hotelska namestitev
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
Informacije in rezervacije:
T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

Dodatne informacije:
Nada Macura Višić (031 853 014) oz. nada.macura@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Lepo vabljeni!