Urgentna stanja v pediatriji

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

30/11/2023

15:45

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Prijava udeležencev

16.00 - 16.10

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

16.10 - 16.35

Akutna dihalna stiska Marko Planinšek, dipl. zn.

16.35 - 17.00

Epileptični status Renata Georgieva, dipl. m. s.

17.00 - 17.25

Anafilaksija in ukrepi ob anafilaktični reakciji Maja Čamernik, dipl. m. s.

17.25 - 17.40

Odmor

17.40 - 18.05

Otrok z vročino Janja Skubic, dipl. m. s.

18.05 - 18.30

Mišja mrzlica – Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS) Anja Veber, dipl. m. s., Natalija Sluga, dipl. m. s.

18.30 - 18.55

Zastrupitve pri otrocih Nadja Fujs, dipl. m. s.

18.55 - 19.00

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 25. 11. 2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30. Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com