Urgentna stanja v infektologiji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

T 031 643 496 E veronika.jagodic@gmail.com
Datum & čas

28/9/2021

07:45

Lokacija

Rimske terme – Rimski dvor 4

Poglej na zemljevidu

Torek, 28. september 2021

07.45 – 08.20

Registracija udeležencev

08.20 – 08.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev Predsednica Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju

08.30 - 09.00

Pregled infektologije skozi čas doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med

09.00 – 09.30

Septična stanja as. Milica Lukić, dr.med

09.30 – 09.50

Vloga medicinske sestre pri bolniku z meningokokno sepso Janja Perme, dipl.m.s., mag. posl. in ekon.ved

09.50 – 10.10

Vloga implementacije protokolov za odkrivanje sepse pri aplikaciji prvega odmerka širokospektralnega antibiotika Mateja Brumen, dipl.med.ses; Robert Kurnik, dipl. zn

10.10 - 10.25

Razprava

10.25 -10.50

Odmor

10.50 – 11.20

Imunokompromitirani bolniki in zaščita pred okužbami Natalija Planinc Strunjaš, dr.med

11.20 – 11.40

Bolezni brez meja mag. Tadeja Kotar, dr.med

11.40 – 12.00

Mišja mrzlica – prepoznava in obravnava Mateja Tramte, dipl.med.ses

12.00 - 12.20

Problematika triažiranja ob sumu na ošpice Nina Maksimović, mag. zdr.nege

12.20 – 12.50

Tropske bolezni ter priporočila za popotnike dr. Tadeja Kotar, dr.med

12.50 – 13.10

Vloga diplomiranega zdravstvenika na humanitarni medicinski odpravi na Madagaskarju Aljaž Bajc, dipl.zn

13.10 -13.30

Razprava

13.30 – 15.00

Odmor za kosilo

15.00 – 15.30

Akutna vročina pri otroku in vročinskih krči Natalija Bahovec, dr.med

15.30 – 15.50

Pristop k otroku z motnjo zavesti Aida Granda, dr.med

15.50 – 16.10

Nalezljive otroške bolezni z izpuščajem as. Tatjana Mrvič, dr.med

16.10 – 16.30

Prepoznajmo dehidracijo otrok Anja Fale, dipl.med.ses

16.30 – 16.50

Otrok v dihalni stiski Majda Oštir, dipl.med.ses

16.50 – 17.10

Razprava

20.00

Večerja

Sreda, 29. september 2021

09.00 – 09.20

Neobvezna cepljenja – kaj sploh vemo o njih? prim. mag. Breda Zakotnik, dr.med

09.20 – 09.40

HPV – resnica ali izziv Jana Lavtižar, mag.zdr.nege

09.40 – 10.10

Obravnava infektološkega pacienta v PHE z uporabo izolacijske komore Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag

10.10 – 10.30

Pomembne kužnine pri urgentnih stanjih Rok Perkič, dipl.zn

10.30 – 10.50

Zagotavljanje varnosti in kakovosti v urgentnih stanjih v infektologiji Asja Jaklič, dipl.med.ses

10.50 -11.10

Razprava

11.10 - 11.30

Odmor

11.30 – 13.00

Učne delavnice Vsaka delavnica poteka 30 minut in bo izvedena 4x

11.30 - 12.00

Cepljenje Tanja Berkopec, dipl.med.ses

12.00 - 12.30

Pristop k anafilaksiji Tilen Menart, dipl. zn. v urgentnem vozilu

12.30 – 13.00

Zaprta priprava in aplikacija antibiotikov« Darinka Radmelič, Petra Burgar Jerič

13.00 – 13.30

Razprava

13.30 - 14.00

Zaključek in razdelitev potrdil

Splošne prijave

Kotizacija
Kotizacija za dvodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV, za enodnevno udeležbo pa znaša 180 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za dvodnevno udeležbo plačajo 160 EUR, za enodnevno udeležbo pa 95 EUR z vključenim DDV,), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0226-28092021, s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori ter večerjo.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijave

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje: veronika.jagodic@gmail.com.

Možnost namestitve v spodaj navedenih hotelih na  booking@rimske-terme.si ali telefon 03 574 20 11 ali 03 574 20 16.

Ob rezervaciji sobe povejte, da se prijavljate na zgoraj strokovno izobraževanje Zbornice –Zveze, Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju.

Hotel**** Zdraviliški dvor Rimski dvor Sofijin dvor
Dvoposteljna soba 50,00 € 55,00 € 60,00 €
Dvoposteljna soba (single use) 65,00 € 70,00 € 75,00 €

Dodatne informacije

Veronika Jagodic Bašič, tel. 031 643 496 oz. veronika.jagodic@gmail.com

Vljudno vabljeni
Veronika Jagodic Bašič