ODPOVEDANO! URGENTNA STANJA V INFEKTOLOGIJI TER EPIDEMIJA COVID 19 IN NAŠE TER VAŠE IZKUŠNJE

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija MS in ZT na internistično-infektološkem področju

E veronika.jagodic@gmail.com
Datum & čas

28/9/2020

00:00

Lokacija

Rimske terme – Rimski dvor 4

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Ponedeljek, 28.09.2020

07.45 – 08.20

Registracija udeležencev

08.20 – 08.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev Veronika Jagodic Bašič, dipl.m.s, predsednica Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju

08.30 - 09.00

Pregled infektologije skozi čas doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med

09.00 – 09.30

Septična stanja as. Milica Lukić, dr.med

09.30 – 09.50

Vloga medicinske sestre pri bolniku z meningokokno sepso Janja Perme Hajdinjak, dipl.m.s., mag. posl. in ekon.ved

09.50 – 10.10

Vloga implementacije protokolov za odkrivanje sepse pri aplikaciji odmerka širokospektralnega antibiotika Mateja Brumen, dipl.med.ses; Robert Kurnik, dipl. zn

10.10 - 10.25

Razprava

10.25 -10.50

Odmor

10.50 – 11.10

Imunokompromitirani bolniki in zaščita pred okužbami Natalija Planinc Strunjaš, dr.med

11.10 – 11.30

Bolezni brez meja mag. Tadeja Kotar, dr.med

11.30 – 12.00

Tropske bolezni ter priporočila za popotnike dr. Tadeja Kotar, dr.med

12.00 – 12.20

Vloga diplomiranega zdravstvenika na humanitarni medicinski odpravi na Madagaskarju Aljaž Bajc, dipl.zn

12.20 – 12.30

Zaprta priprava in aplikacija antibiotikov Darinka Radmelič, Petra Burgar Jerič

12.30 – 12.35

Abena – protimikrobne rokavice Zvone Trezič

12.35 -13.00

Razprava

13.00 – 15.00

Odmor za kosilo

15.00 – 15.30

Akutna vročina pri otroku in vročinski krči Natalija Bahovec, dr.med

15.30 – 15.50

Pristop k otroku z motnjo zavesti Aida Granda, dr.med

15.50 – 16.10

Nalezljive otroške bolezni z izpuščajem as. Tatjana Mrvič, dr.med

16.10 – 16.30

Prepoznajmo dehidracijo otrok Anja Fale, dipl.med.ses

16.30 – 16.50

Otrok v dihalni stiski Majda Oštir, dipl.med.ses

16.50 – 17.10

Razprava

20.00

Večerja

Torek, 29.9.2020

09.00 – 09.20

Neobvezna cepljenja – kaj sploh vemo o njih? prim.mag. Breda Zakotnik, dr.med

09.20 – 09.40

HPV – resnica ali izziv Jana Lavtižar, mag.zdr.nege

09.40 – 10.10

Obravnava infektološkega pacienta v PHE z uporabo izolacijske komore Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag

10.10 – 10.30

Pomembne kužnine pri urgentnih stanjih Irena Mir, dipl.med.ses; Rok Perkič, dipl.zn

10.30 – 10.50

Zagotavljanje varnosti in kakovosti v urgentnih stanjih v infektologiji Asja Jaklič, dipl.med.ses

10.50 -11.10

Razprava

11.10 - 11.30

Odmor

11.30 – 12.00

Zdravstvena obravnava bolnika s Covid 19 Gabriele Turel, dr.med

12.00 – 13.30

OKROGLA MIZA: EPIDEMIJA COVID 19 TER NAŠE IZKUŠNJE mag. Tadeja Kotar, dr.med., Aida Granda, dr.med., Jolanda Munih, prof. zdr. vzgoje, Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag, Nina Maksimović, mag. zdr.nege, Janja Perme Hajdinjak, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved, Natalija Planinc Strunjaš, dr.med, Veronika Jagodic Bašič, dipl.med.ses., Zumro Čehić, dipl.med.ses

13.30 - 14.00

Zaključek in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0226-28092020, s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori ter večerjo.

Licenčne in pedagoške točke
Komisija je s sklepom I-2019-0922-0922 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 13 licenčnih točk za pasivne udeležence in 17 licenčnih točk za aktivne udeležence.

Prijava

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje: veronika.jagodic@gmail.com.

Dodatne informacije

Veronika Jagodic Bašič, tel. 031 643 496 oz. veronika.jagodic@gmail.com.

Namestitev:

Možnost namestitve v spodaj navedenih hotelih na  booking@rimske-terme.si ali telefon 03 574 20 11 ali 03 574 20 16.

Ob rezervaciji sobe povejte, da se prijavljajte na zgoraj strokovno izobraževanje Zbornice –Zveze, Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju.

Vljudno vabljeni

Veronika Jagodic Bašič
Predsednica strokovne sekcije