ODPOVED IZOBRAŽEVANJA! Urgentna stanja v infektologiji

Spoštovani!

Zaradi intenzivnega dogajanja v povezavi z virusom Covid-19, v kar je vpeto kar nekaj predavateljic in tudi zaradi povečane pripravljenosti v delovnih organizacijah, vam sporočam, da je strokovno srečanje Urgentna stanja v infektologiji zaenkrat odpovedano, oz. prestavljeno na jesen.

Veronika Jagodic Bašič

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

T 031 643 496 E veronika.jagodic@gmail.com
Datum & čas

3/3/2020

07:45

Lokacija

Rimske terme – Rimski dvor 4

Torek, 3.3

07.45 - 08.20

Registracija udeležencev

08.20 - 08.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev, Veronika Jagodic Bašič, dipl.m.s, predsednica Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju

08.30 - 09.00

Pregled infektologije skozi čas, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med

09.00 - 09.30

Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnika s sepso in septičnim šokom as. Milica Lukić, dr.med

09.30 - 09.50

Vloga medicinske sestre pri bolniku z meningokokno sepso, Janja Perme, dipl.m.s., mag. posl. in ekon.ved

09.50 - 10.10

Vloga implementacije protokolov za odkrivanje sepse pri aplikaciji prvega odmerka širokospektralnega antibiotika Mateja Brumen, dipl.med.ses; Robert Kurnik, dipl. zn

10.10 - 10.25

Razprava

10.25 - 10.50

Odmor

10.50 - 11.20

Imunokompromitirani bolniki in zaščita pred okužbami, Natalija Planinc Strunjaš, dr.med

11.20 - 11.40

Bolezni brez meja, mag. Tadeja Kotar, dr.med

11.40 - 12.00

Ebola – ali smo pripravljeni, Jolanda Munih, prof. zdr. vzgoje

12.00 - 12.20

Problematika triažiranja ob sumu na ošpice, Nina Maksimović, mag. zdr.nege

12.20 - 12.50

Tropske bolezni ter priporočila za popotnike, dr. Tadeja Kotar, dr.med

12.50 - 13.10

Vloga diplomiranega zdravstvenika na humanitarni medicinski odpravi na Madagaskarju; Aljaž Bajc, dipl.zn

13.10 - 13.15

Abena protimikrobne rokavice Zvone Terzič

13.15 - 13.30

Razprava

13.30 - 15.00

Odmor za kosilo

15.00 - 15.30

Akutna vročina pri otroku in vročinskih krči, Natalija Bahovec, dr.med

15.30 - 15.50

Pristop k otroku z motnjo zavesti, Aida Granda, dr.med

15.50 - 16.10

Nalezljive otroške bolezni z izpuščajem as. Tatjana Mrvič, dr.med

16.10 - 16.30

Prepoznajmo dehidracijo otrok, Anja Fale, dipl.med.ses

16.30 - 16.50

Otrok v dihalni stiski, Majda Oštir, dipl.med.ses

16.50 - 17.10

Razprava

Večerja

Sreda, 4.3

09.00 - 09.20

Neobvezna cepljenja – kaj sploh vemo o njih?, prim.mag. Breda Zakotnik, dr.med

09.20 - 09.40

HPV – resnica ali izziv, Jana Lavtižar, mag.zdr.nege

09.40 - 10.10

Obravnava infektološkega pacienta v NMP z uporabo izolacijske komore Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag

10.10 - 10.30

Pomembne kužnine pri urgentnih stanjih, Irena Mir, dipl.med.ses; Rok Perkič, dipl.zn

10.30 - 10.50

Zagotavljanje varnosti in kakovosti v urgentnih stanjih v infektologiji, Asja Jaklič, dipl.med.ses

10.50 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.30

Odmor

10.30 – 13.30

Učne delavnice vsaka delavnica poteka 30 minut in bo izvedena 4x

10.30 - 12.00

Cepljenje, Tanja Berkopec, dipl.med.ses

12.00 - 12.30

Odvzem kužnin za dokaz respiratornih obolenj, Veselić Vesna, dipl.med.ses

12.30 - 13.00

Uporaba varovalne opreme – kako, kdaj in zakaj?, Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag

13.00 - 13.30

Zaprta priprava in aplikacija antibiotik Darinka Radmelič, Petra Burgar Jerič

13.30 - 13.45

Razprava

13.45 - 14.00

Zaključek iz razdelitev potrdil

Več informacij

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

Rimske terme, Rimski dvor 4


T 031 643 496 E veronika.jagodic@gmail.com

Splošne informacije

Kotizacija za:

  • enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV
  • za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
  • člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin.

Kotizacijo nakažite na:

  • Transakcijski račun: 02015-0258761480,
  • Sklic: 00 0226-03032020,
  • S pripisom: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori ter večerjo.

Licenčne in pedagoške točke
Komisija je s sklepom I-2019-0922-0922 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 13 licenčnih točk za pasivne udeležence in 17 licenčnih točk za aktivne udeležence.

Licenčne in pedagoške točke

Komisija je s sklepom I-2019-0922-0922 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 13 licenčnih točk za pasivne udeležence in 17 licenčnih točk za aktivne udeležence.

Prijave

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: https://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica).

Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje: veronika.jagodic@gmail.com.

Dodatne informacije

Možnost namestitve v spodaj navedenih hotelih na booking@rimske-terme.si ali telefon 03 574 20 11 ali 03 574 20 16.

Ob rezervaciji sobe povejte, da se prijavljajte na zgoraj strokovno izobraževanje Zbornice –Zveze, Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju.

Hotel****

 Zdraviliški dvor   Rimski dvor   Sofijin dvor
 Dvoposteljna soba 50,00 € 55,00 € 60,00 €
 Dvoposteljna soba (single use) 65,00 € 70,00 € 75,00 €

Vljudno vabljeni!

Veronika Jagodic Bašič
Predsednica strokovne sekcije