Upravljanje s konflitki in odzivanje v konfliktnih situacijah

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

30/3/2021

17:00

Lokacija

v spletnem okolju zoom

Termin izobraževanja je torek,  30. marca 2021  v spletnem okolju zoom  s pričetkom ob 17 h  in traja 5 pedagoških ur.

Vodila ga bo gospa Helena Zajec

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališča. Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.
Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj konflikt dvigne dinamiko v skupini, posameznika pa  spodbudi, da uvede določene spremembe v svoje delovanje.

VSEBINA:
Konflikti

  • Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo
  • Tipične strategije odzivanja v konfliktih
  • Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov.
  • Praktično: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva?

Preprečevanje konfliktov:

  • Delujmo proaktivno in sprejemajoče.
  • Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah.
  • Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje.
  • Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih. Ozaveščanje svojega čustvenega gumba. Moja prva pomoč v konfliktu.

BONUS: Udeleženci brezplačno prejmejo:

  • E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
  • Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu

Splošne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brezplačna

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvez.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 29.03.2021, oz. do zapolnitve prostih mest (25). ali na irma.kiprijanovic@gmail.com

Za področje osebnostnega razvoja                                      Predsednica DMSBZT
podpredsednica za interesne dejavnosti
Ljubljana pri DMSBZT Ljubljana                                                 Đurđa Sima

Nada Sirnik