Upravljanje s konflikti in odzivanje v konfliktnih situacijah

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

18/10/2021

16:45

Lokacija

Spletno okolje Zoom

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališča. Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt.

Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.

Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj konflikt dvigne dinamiko v skupini, posameznika pa spodbudi, da uvede določene spremembe v svoje delovanje.

Predavateljica: Helena Zajec

16.45 - 17.00

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na e-naslov, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

17.00 - 17.10

Predstavitev programa Nada Sirnik

17.10 - 18.40

Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo

Tipične strategije odzivanja v konfliktih

Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov

18.40 - 19.10

Praktična delavnica v skupinah: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva?

19.10 - 19.30

Odmor

19.30 - 20.30

Preprečevanje konfliktov:

Delujmo proaktivno in sprejemajoče

Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah

Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje

Ozaveščanje svojega čustvenega gumba

20.30 - 21.00

Praktična delavnica v skupinah:

Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih

Moja prva pomoč v konfliktu.

21.00 - 21.15

Razprava in zaključek Helena Zajec, Nada Sirnik

Splošne informacije

Udeleženci brezplačno prejmejo:

  • E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
  • Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu

Prijave

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do, 12. 10. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest (25) ali na irma.kiprijanovic@gmail.com

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš e – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brezplačna.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.

Program je ovrednoten z licenčnimi in  pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Za področje osebnostnega razvoja podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana:
Nada Sirnik, l.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, l.r.