Upravljanje s konflikti in odzivanje v konfliktnih situacijah

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

21/3/2022

16:45

Lokacija

V spletnem okolju Zoom.

Vodila ga bo gospa Helena Zajec.

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališča. Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.
Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj konflikt dvigne dinamiko v skupini, posameznika pa spodbudi, da uvede določene spremembe v svoje delovanje.

16.45 - 17.00

Prijava udeležencev v spletno okolje povabilo udeleženci prejmejo na e-naslov, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje

17.00 - 17.10

Predstavitev programa Nada Sirnik

17.10 - 18.40

Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo Helena Zajec

Tipične strategije odzivanja v konfliktih

Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov

18.40 - 19.10

Praktična delavnica v skupinah: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva? Helena Zajec

19.10 - 19.30

Odmor

19.30 - 20.30

Preprečevanje konfliktov Helena Zajec

Delujmo proaktivno in sprejemajoče

Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah

Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje

Ozaveščanje svojega čustvenega gumba

20.30 - 21.00

Praktična delavnica v skupinah Helena Zajec

Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih

Moja prva pomoč v konfliktu

21.00 - 21.15

Razprava in zaključek Helena Zajec, Nada Sirnik

Splošne informacije

BONUS: Udeleženci brezplačno prejmejo:
• E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
• Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do, 15. marca 2022 oz. do zapolnitve prostih mest (25) ali na irma.kiprijanovic@gmail.com

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije

Srečanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana in se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brez kotizacije.
Kotizacija znaša 60,00€ z vključenim DDV ta posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 30,00€ z vključenim DDV).

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Za področje osebnostnega razvoja, podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana:
Nada Sirnik, l.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, l.r.