Uporaba umetne inteligence (AI) v izobraževanju zdravstvene nege

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

4/3/2024

17:00

Lokacija

Online

Na srečanju bosta asist. Lucija Gosak in prof. dr. Gregor Štiglic predstavila potencialne koristi in izzive vključevanja umetne inteligence (AI) v izobraževanje v zdravstveni negi, etične in pravne vidike ter načine vključevanja umetne inteligence v pedagoški proces.

Predstavitev predavateljev

Lucija Gosak je asistentka in raziskovalka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. Njeni raziskovalni interesi so vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v življenje ljudi z namenom ohranjanja zdravja, uporaba mobilnega zdravja in umetne inteligence. Njeno delo zajema tudi statistično analizo podatkov. Sodelovala je v več evropskih in študentskih projektih, tudi v lokalnem organizacijskem odboru konference AIME (2023). Je tudi članica uredniškega odbora znanstvene revije PloS One.

Prof. dr. Gregor Štiglic je prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojnik Raziskovalnega inštituta na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede. Sodeluje v številnih mednarodnih projektih, ki uporabljajo napredne metode umetne inteligence na različnih področjih zdravstva in zdravstvene informatike. Sodeluje kot koordinator na številnih projektih in je bil dejaven tudi kot soorganizator vrste delavnic o podatkovnem rudarjenju v zdravstvu. Bil je tudi predsednik programskega odbora na mednarodni konferenci IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI) 2016 v Chicagu, IL in opravlja isto funkcijo na konferenci IEEE ICHI 2024 v Orlandu, Florida. Je član upravnega odbora združenja Artificial Intelligence and Medicine (AIME), Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI) in Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS). Leta 2023 je organiziral konferenco AIME v Portorožu.

17.00 - 17.10

Uvodni pozdrav izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič

17.10 - 18.10

Uporaba umetne inteligence (AI) v izobraževanju zdravstvene nege asist. Lucija Gosak, prof. dr. Gregor Štiglic

18.10 - 18.30

Razprava

18.30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice-Zveze. Število mest je omejeno na 80. Za članice/člane Zbornice-Zveze je kotizacija 15 €, za nečlanice/nečlane Zbornice-Zveze je kotizacija 30 €. Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Povezavo do e-srečanja boste prejeli po e-pošti. Udeleženec srečanja mora zagotoviti delujočo kamero in mikrofon.

V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi, (najkasneje do 23. 2. 2024) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije pišite na kaucic@siol.net

Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati infografiko: