Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi

Organizator

Zbornica - Zveza, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

12/12/2019

16:00

Lokacija

Zbornica-Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

I. DEL

Predstavitev knjige Negovalne diagnoze NANDA-I: definicija in klasifikacija 2015-2017

II.DEL

Delo v skupinah na praktičnem primeru

III. DEL

Poročanje skupin in evalvacija

Več informacij

Zbornica - Zveza, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA

Zbornica-Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana


T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si W https://www.zbornica-zveza.si/

Splošne informacije

Ciljni udeleženci:
Zaposleni v zdravstveni in babiški negi, v pedagoški dejavnosti, ter študentje zdravstvene in babiške nege.

Kotizacija

  • kotizacija z vštetim DDV znaša 80,00 EUR
  • članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 40,00 EUR)

Nakažete jo na:

  • transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480
  • sklic na številko 00 0432-20062019

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke

Udeležba na delavnici je priznana kot strokovno izobraževanje. Udeleženci delavnice prejmejo 4 LT.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko. Udeležba je omejena na 15 udeležencev / delavnico.

 

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni: www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.

Vljudno vabljeni!

Predsednica delovne skupine SLONDA
Tamara Lubi

Predsednica Zbornice – Zveze
Monika Ažman