ODPOVEDANO! Učna delavnica: reprocesiranje endoskopov

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

9/3/2020

00:00

Lokacija

prostori Olympus Czech group, podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana Dobrunje

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa ODPOVEDANO. Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 15.35

Zgradba endoskopov in preprečevanje poškodb Matej Burger

15.35 - 15.55

Dekontaminacija in mehanično čiščenje upogljivih endoskopov Tatjana Gjergek, dipl. m.s.

15.55 - 16.15

Ročno in strojno razkuževanje upogljivih endoskopov Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

16.15 - 16.35

Odmor

16.35 - 16.55

Vzdrževanje togih endoskopov Mateja Zajc Čižman, dipl.m.s

16.55 - 17.15

Shranjevanje, dokumentiranje in sledenje Janita Tepina, dipl.m.s

17.15 - 18.15

Praktični vaje v skupinah Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primožič, Mateja Zajc Čižman, Janita Tepina

18.10 - 18.30

Zaključek učnih delavnic

Izobraževanje je zaradi koronavirusa odpovedan. Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Splošne informacije

Cilj delavnice je:
– spoznati postopke reprocesiranja upogljivih in togih endoskopov
– seznaniti se z najnovejšimi evropskimi smernicami za reprocesiranje v endoskopiji
– seznaniti se s pravilnim ravnanjem z endoskopi
– naučiti se pravilnih postopkov reprocesiranja

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:                                    

Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-18032020.

Prijava

Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič, Tatjana Gjergek.

Dodatne informacije

petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

Vljudno vabljeni!

Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji