Učna delavnica: reprocesiranje endoskopov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

14/5/2024

14:00

Lokacija

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

14.00 - 14.15

Registracija udeležencev

14.15 - 14.35

Zgradba endoskopov in preprečevanje poškodb Andrej Vesel

14.35 - 14.55

Dekontaminacija in mehanično čiščenje upogljivih endoskopov Tatjana Gjergek, dipl. m. s.

14.55 - 15.15

Ročno in strojno razkuževanje upogljivih endoskopov Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

15.15 - 15.35

Odmor

15.35 - 15.55

Vzdrževanje togih endoskopov Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s

15.55 - 16.15

Shranjevanje, dokumentiranje in sledenje Saša Puconja, dipl. m. s.

16.15 - 17.15

Praktične vaje v skupinah Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primožič, Mateja Zajc Čižman, Saša Puconja

17.15 - 17.30

Zaključek učnih delavnic

Cilj delavnice je:

  • spoznati postopke reprocesiranja upogljivih in togih endoskopov
  • seznaniti se z najnovejšimi evropskimi smernicami za reprocesiranje v endoskopiji
  • seznaniti se s pravilnim ravnanjem z endoskopi
  • naučiti se pravilnih postopkov reprocesiranja

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice – Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-14052024 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno na 25 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na petrinec.marija@gmail.com ali na 040 57 22 68.