Učna delavnica: Reprocesiranje endoskopov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

14/10/2022

14:00

Lokacija

Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Poglej na zemljevidu

14.00 - 14.15

Registracija udeležencev

14.15 - 14.35

Zgradba endoskopov in preprečevanje poškodb Andrej Vesel

14.35 - 14.55

Dekontaminacija in mehanično čiščenje upogljivih endoskopov Tatjana Gjergek, dipl. m. s.

14.55 - 15.15

Ročno in strojno razkuževanje upogljivih endoskopov Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

15.15 - 15.35

Odmor

15.35 - 15.55

Vzdrževanje togih endoskopov Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s

15.55 - 16.15

Shranjevanje, dokumentiranje in sledenje Janita Tepina, dipl. m. s

16.15 - 17.15

Praktični vaje v skupinah Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primožič, Mateja Zajc Čižman, Janita Tepina

17.15 - 17.30

Zaključek učnih delavnic

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije
Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-14102022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji