Učna delavnica: pot endoskopskih bioloških vzorcev za citološki in histološki pregled

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@klinika-golnik.si
Datum & čas

23/4/2024

16:00

Lokacija

Online

16.00 - 16.10

Odprtje delavnice Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

16.10 - 16.30

Pot bronhoskopsko odvzetih bioloških vzorcev za citološki in histološki pregled Martina Košnik, dipl. m. s.

16.30 - 16.50

Histopatološki vzorci v endoskopiji - varnostne kontrolne točke Blanka Kmet, dipl. m. s

16.50 - 17.10

Identifikacija pacienta Dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

17.10 - 17.30

Vprašanja in diskusija

17.30 - 17.45

Zaključek učnih delavnic

Splošne informacije

Cilj delavnice je:
– spoznati pravilno označevanje in transport odvzetih bioloških vzorcev med različnimi endoskopskimi posegi za citološki in histološki pregled
– spoznati varnostne kontrolne točke na poti od odvzema biološkega vzorca med endoskopskim posegom do histološkega pregleda
– seznaniti se s pomenom nujne identifikacije pacienta

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Delavnica je brez kotizacije.

Število udeležencev je neomejeno.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Povezavo do spletne delavnice boste vsi prijavljeni dobili v ponedeljek 21. 4. 2024 na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na petrinec.marija@klinika-golnik.si ali telefon 040 57 22 68.