Učna delavnica: Perkutana endoskopska gastrostoma

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 572 268 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

3/2/2020

15:00

Lokacija

Zbornica Zveza, Ob železnici 30 a, seminarski prostor, klet

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 15.35

Patološki procesi v zgornjem prebavnem traktu, motnje požiranja Bojana Baričič, dipl. med. sestra

15.35 - 15.55

Indikacije in kontraindikacije za uvedbo PEG, etične dileme Stanka Popovič, dipl. med. sestra

15.55 - 16.15

Priprava na poseg, izvedba posega in zapleti Tatjana Gjergek, dipl. med. sestra

16.15 - 16.35

Odmor

16.35 - 16.55

Oskrba stome in nega kože Vanja Vilar,viš. med. sestra, ET, dipl. oec.

16.55 - 17.15

EnFit sistem Mojca Sušnik, produktni vodja, Meditrade

17.15 - 18.15

Praktični prikaz oskrbe PEG na modelih (delo v manjših skupinah) Nataša Podlogar, Stanka Popovič, Bojana Baričič, Mojca Sušnik, Tatjana Gjergek, Vanja Vilar

18.10 - 18.30

Zaključek učnih delavnic

Splošne informacije

Cilj delavnice je:

  • spoznati postopek uvedbe PEG
  • seznaniti se z različnimi vrstami PEG
  • seznaniti se z možnimi zapleti in preprečevanjem njihovega nastanka
  • kako praktično ravnati s PEG za zagotavljanje kvalitetnega enteralnega hranjenja.

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-03022020.

Organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič,Tatjana Gjergek.

Prijave

Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.
Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

petrinec.marija@gmail.com  ali telefon 040 572 268.

Vljudno vabljeni!

Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji