UČNA DELAVNICA: PERKUTANA ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA – PEG, NAZOGASTRIČNA SONDA- NGS

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 572 268 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

22/6/2020

00:00

Lokacija

Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58, Tržič

Poglej na zemljevidu

Delavnica bo izvedena za namen projekta: »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

13.15 - 13.30

Registracija udeležencev

13.30 - 14.00

Patološki procesi v zgornjem prebavnem traktu, motnje požiranja, Indikacije in kontraindikacije za uvedbo PEG, priprava na vstavitev PEG, zapleti Tatjana Gjergek, dipl. med. sestra

14.00 - 14.30

Oskrba PEG, nega kože, hranjenje Tatjana Gjergek, dipl. med. sestra

14.30 - 15.00

Indikacije, kontraindikacije za vstavitev NGS, priprava na vstavitev NGS, zapleti Veronika Koren, dipl. med. sestra

15.00 - 15.10

Odmor

15.10 - 15.40

Oskrba NGS, hranjenje Veronika Koren, dipl. med. sestra

15.40 - 16.20

Praktični prikaz oskrbe PEG in NS na modelih (delo v manjših skupinah) Tatjana Gjergek, Monika Kalin Vodopivec

16.20 - 16.30

Zaključek učnih delavnic

Cilj delavnice je:

  • spoznati postopek uvedbe PEG in NGS
  • seznaniti se z možnimi zapleti in preprečevanjem njihovega nastanka
  • kako praktično ravnati s PEG in NGS za zagotavljanje kvalitetnega  enteralnega hranjenja

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-03022020.

Prijava

Število udeležencev je najmanj 15 oseb.

Prijava na izobraževanje bo izvedena ob pričetku izvedbe delavnice.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič

Dodatne informacije

petrinec.marija@gmail.com  ali telefon 040 572 268.

Vljudno vabljeni!

Marija Petrinec Primožič
 Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji