UČNA DELAVNICA – MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ENDOSKOPIJI

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail
Datum & čas

24/5/2021

15:30

Lokacija

spletno okolje Google meet

15.30 – 15.35

Pozdrav udeležencev Marija Petrinec Primožič, dipl.m.s

15.35 - 16.55

Okužbe v endoskopiji asist. Tatjana Mrvič, dr.med.

16.55 – 16.15

Interpretacija mikrobioloških vzorcev asist. Tatjana Mrvič, dr.med.

16.15 – 16.35

Predstavitev protokola Mikrobiološki nadzor v endoskopiji Tatjana Gjergek, dipl.m.s.

16.35 – 16.55

Prikaz odvzema vzorcev Tatjana Gjergek, dipl.m.s.

16.55 – 17.15

Razprava

17-15 – 17.20

Zaključek

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 30,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-24052021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

Prijava na izobraževanje preko  E-prijava na spletni strani Zbornice-Zveze.
Informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje boste prijeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.
Zadnji dan za prijavo je 23.5.2021 do 21:00 ure.

Programsko – organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič, Tatjana Gjergek .

Dodatne informacije

petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

Vljudno vabljeni! 

Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji