Učinkovito sodelovanje z zahtevnimi in ˝težavnimi˝ osebami

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju UKC Maribor, oddelek za psihiatrijo

T 041 682 268 E prijava.psihsekcija@gmail.si
Datum & čas

20/10/2023

07:30

Lokacija

Terme Zreče - Hotel Vital, velika dvorana, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 8.30

Uvodni pozdrav

I. SKLOP

Moderatorka: Dragica Križanec

8.30 - 9.00

Komunikacija in medosebni odnosi v povezavi z neželenimi dogodki doc. dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., dipl. m. s.

9.00 - 10.00

Komunikacija s težavnimi osebami dr. Željko Ćurić, dr. med., spec. psihiatrije, psihoterapevt, komunikolog

10.00 - 10.15

Razprava

10.15 - 10.45

Odmor

II. SKLOP

Moderator: Dragica Križanec

10.45 - 11.45

Stres management - upravljanje s stresno situacijo dr. Željko Ćurić, dr. med., spec. psihiatrije, psihoterapevt, komunikolog

11.45 - 12.00

Razprava

12.00 - 12.30

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju v psihiatriji Aljoša Lapanja, predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji

12.30 - 13.30

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Moderatorka: Sabina Finžgar

13.30 - 14.00

Psihodinamska perspektiva težavnega vedenja asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)

14.00 - 14.30

Zakonitosti učinkovitega sodelovanja s težavnimi ljudmi Zoltan Pap, dipl. zn., psihoanalitični psihoterapevt (ECPP)

14.30 - 15.00

Težavni ljudje – igrana uprizoritev primerov Liza Marijina, diplomirana dramska igralka

15.00 - 15.25

Razprava

15.25 - 15.30

Zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne prijave

PRIJAVE: Število prijav omejeno na 120.
Kotizacija z DDV je 220,00 €.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-20102023, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacija strokovnega izobraževanja in gradivo.

Seminar je pri Zbornici – Zvezi, Zdravniški zbornici Slovenije in Socialni zbornici Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041-682-268 (g. Aljoša Lapanja).

Vljudno vabljeni!