Učinkovito razporejanje – kako nam lahko umetna inteligenca pomaga pri sestavljanju razporedov za zaposlene v zdravstveni in babiški negi

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 58 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

29/9/2022

16:30

Lokacija

Spletno okolje google meet

16.30 - 17.00

Prijava v spletno platformo

17.00 – 17.15

Predstavitev programa za razporejanje zaposlenih Woshi Dr. Vid Ogris, Kristl Ogris, Podjetje Algit

17.15 – 17.:45

Delo s programom, vnos podatkov in zahtev, pregledi razporedov

17.45 – 18.15

Primeri implementacij programa in dobrih praks

18.15 – 19.00

Vprašanja in razprava

Splošne informacije

Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju Google meet.

En dan pred dogodkom, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da udeleženec izobraževanja navede svoj osebni e-naslov, na katerega bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Kotizacija:
Spletno izobraževanje je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, za nečlane pa je cena izobraževanja 30 evrov z DDV.
Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 in sklic 0101-001-29092022.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si