Učinkovito obvladovanje sprememb

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 041 798 357 E boza.hribar@gmail.com
Datum & čas

15/11/2019

00:00

Lokacija

Univerzitetni klinični center Ljubljana, predavalnica 1

Poglej na zemljevidu

09.00 - 09.05

Pozdravni govor Doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

1. Sklop: M. Šavora, S. Kadivec

09.05 - 09.55

Management kot nosilec profesionalizacije zdravstvene nege v zdravstvenih zavodih red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

09.55 - 10.40

Od »predane pomočnice« skozi »upornico na stranskih poteh« k sodobni »samostojni in povezani« strokovnjakinji: pogled na evropske poti uveljavljanja zdravstvene nege in slovenske poti uveljavljanja prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc.

10.40 - 10.55

Razprava

10.55 - 11.15

Odmor

2. Sklop: H. Maze, V. Kosmina Novak

11.15 - 12.15

Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanja presenečenj Brane Gruban, ABC, HSI Accredited Consultant

12.15 - 13.00

Nazaj k človeku Tijana Arih, dipl. ekon., spec. poslovne psihologije

13.00 - 13.45

Ohranjanje notranje stabilnosti in organiziranosti vodje pri uvajanja sprememb Nataša Čebulj, univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine

13.45 - 14.00

Razprava

14.00 - 15.00

Odmor za kosilo

3. Sklop: N. Čermelj, D. Pušnik

15.00 - 15.45

Kadrovski normativi v zdravstveni negi Zdenka Kramar, mag. zdr. neg., pred.

15.45 - 16.30

Delovno pravna zakonodaja Asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav; as. Sara Bagari, mag. prava

16.30 - 16.45

Razprava

16.45

Razprava in zaključne misli strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 60 Eur, za nečlane Zbornice – Zveze 120 Eur.
V kotizacijo so všteta predavanja, PP izvlečki, potrdilo o udeležbi ter pogostitev med odmorom in kosilo. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0229-15112019 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj.

Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360 in Boži Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357.

Predsednica sekcije
doc. dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!