Učinkovita komunikacija timov in delovnih skupin- sodelovalno komuniciranje v zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

13/2/2024

16:50

Lokacija

Spletno okolje zoom.

16.50

Prijava v spletno okolje

16.50 - 17.00

Pozdravne besede, predstavitev programa Nada Sirnik

17.00 - 18.15

Zakonitosti komunikacije v čustveno zahtevnih situacijah Helena Zajec

Selektivni možgani: mentalno procesiranje informacij kot vzvod različnega razumevanja dogovorov, navodil ali sklepov ter vir komunikacijskih šumov.

Zakonitosti komunikacijske zanke: namen, cilji, vloge in izzivi, ki jih lahko pričakujete in kako se z njimi soočiti.

Ustvarimo dober stik: temelj učinkovitega sodelovanja in povezovanja.

18.15 - 19.15

Niso vsi možgani enaki: nevrološki vidik komunikacije Helena Zajec

Spoznajmo različne komunikacijske stile in tipe - ljudje slik, zvokov in občutkov.

Prepoznavanje posameznih tipov in izzivi medsebojnega sodelovanja.

Kdo sem jaz (test) in kako to vpliva na moj stil komunikacije in delovanja.

Praktično: Kako komunicirati s posameznimi komunikacijskimi tipi.

19.15 - 19.30

Odmor

19.30 - 21.00

Ni vseeno, kako Helena Zajec

Negacije kot živo blato na poti pozitivnega sodelovanja.

»Emotional highjacking«: ko čustva prevzamejo volan v svoje roke!

Besede, ki nas razdvajajo vs. retorika, ki nas zbliža in poveže.

21.00 - 21.30

Razprava in zaključek Nada Sirnik, Helena Zajec

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana in ni kotizacije, za preostale člane Zbornice – Zveze, oz. za člane ostalih regijskih strokovnih društev je kotizacija 30 € z vključenim DDV-jem na posameznega udeleženca.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo tudi na irma.kiprijanovic@gmail.com

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.