Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovorniki

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

5/3/2020

00:00

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v Ljubljani

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 18.00

Različnost percepcij in pričakovanj kot vir nesporazuma Helena Zajec,univ.dipl.oec.,INLPTA trainer, poslovni in osebni coach

Narava konflikta: od nesporazuma do ne-sodelovanja

Težavni sogovorniki 1: kdo so in kako reagirajo

18.00 - 18.15

Odmor

18.15 - 20.15

Težavni sogovorniki 2: učinkovite metode ravnanja z njimi

V neprijetnih situacijah poskrbi za se: raba telesa pri soočanju s težavnimi sogovorniki in hitre mentalne intervencije pri odzivanju na konfliktne situacije

20.15 - 20.30

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Vodila ga bo gospa Helena Zajec,univ.dipl.oec.,INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

Kotizacijo članom društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.

Kotizacija znaša  20 € z vključenim DDV. Člani Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so uparavičeni do 50% popusta (plačajo 10 € z vključenim DDV)

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 01.03.2020, oz. do zapolnitve prostih mest (25).

Za področje osebnostnega razvoja                     Predsednica DMSBZT podpredsednica za interesne dejavnosti Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima                                                                                             Nada Sirnik