ODPOVEDANO! Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

12/3/2020

08:30

Lokacija

Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Četrtek, 12. 3. 2020

08.30 - 09.00

Registracija

09.00 - 10.30

Uvod

Triaža v sistemu NMP

Razlogi za izvajanje triaže

Vloga triažne MS

Kompetence MS v triaž

Razlika med triažo in administrativnim sprejemom

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Osnovni principi Manchestrske triaže

Triažno srečanje in začetna ocena

Posebne skupine pacientov v triaži

Pasti pri triaži

Kako izbrati ustrezen triažni algoritem

Splošni triažni algoritem in splošni kriteriji:

-Vitalni znaki (ABC)

-Zaves

-Krvavitev

-Temperatura

-Bolečina

-Akutnost

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Triažni algoritmi – specifični kriteriji

Primeri specifičnih algoritmov:

-Bolečina v prsih

-Dispneja pri odraslem

-Palpitacije

-Bolečina v trebuhu

-Driska in bruhanje

-Kolaps

-Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Retriaža in management čakajočih

Dokumentacija in informacijska podpora pri triaži

Izvajanje triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Zaključek prvega dne – diskusija

Petek, 13. 3. 2020

09.00 - 10.30

Posebnosti triaže pri otrocih

Primeri specifičnih algoritmov za otroke

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Primeri specifičnih algoritmov

Poškodba glave

Rane

Tujek

Opekline

Padci

Težave z udi

Težave z očmi

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Primeri specifičnih algoritmov

-Bolečine v trebuhu

Predoziranje in zastrupitev

-Duševna bolezen

-Videti pijan

-Nenavadno obnašanje

-Slabo počutje odraslega

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Ovrednotenje triažnega procesa

Izvajanje triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Sobota, 14. 3. 2020

08.30 - 10.00

Triaža pri množičnih nesrečah

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.15

Pisni del izpita

12.15 - 13.30

Praktični del izpita

13.30 - 14.00

Evalvacija in zaključek tečaja

Prigrizek ob odhodu

Splošne informacije

Izobraževanje obsega tudi  usposabljanje kandidatov v  učnih centrih. Usposabljanje obsega 80 šolskih ur oz. 5 delovnih dni.

V okviru usposabljanja v učnih centrih bo kandidat izvajal triažo skupaj in pod nadzorom  mentorja in spoznaval specifiko dela na posameznih oddelkih. Pred zaključkom bo moral kandidat samostojno opraviti 10 triaž, ki jih bo mentor ovrednotil.

Kandidati bodo razporejeni na posameznih enotah v dogovoru z mentorji.

Predavatelji na usposabljanju so inštruktorji MTS ALSG Group.

Tečaj je namenjen diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom v  sistemu nujne medicinske pomoči, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih  pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.

Tečaj je usklajen s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group, v okviru Advance Life Support Group. Tečaj je obogaten še z vsebinami, ki so značilne za naš prostor.

Licenčne točke

Tečaj  ima priznane licenčne in pedagoške točke pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 500 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do  30% popusta in plačajo 350 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 12032020 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija obsega:

  • Udeležbo na predavanjih in delavnicah tečaja, udeležbo na izpitu, praktično usposabljanje v učnih centrih
  • Gradivo – skrajšan slovenski prevod knjige Emergency triage, third edition Manchester Triage Group
  • 2x kosilo, osvežitev med odmori, 1x prigrizek

Prijava

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte Majdo Cotič Anderle na tel. št. 041 896 884 ali na e-naslov: majda.cotic@gmail.com

Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle, e-naslov: majda.cotic@gmail.com, tel. št.: 041 896 884 ali Tina Gros, e-naslov: tina.gros@gmail.com

Hotelska namestitev: Talaso Strunjan (Hotel Laguna, Vile Strunjan), Strunjan 148, 6320 Portorož

Rezervacije namestitev udeleženci rezervirajo po elektronski pošti na mail: booking@terme-krka.eu  s kodo URGENCA ali pokličejo v Kontaktni center Term Krka na tel. št. 08 20 50 300. Povedo naj  rezervacijsko kodo URGENCA  ali da se prijavljajo na dogodek Sekcije MS in ZT v urgenci, ki poteka v Talaso Strunjanu od 12. -14. 3. 2020.