Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E tina.gros@gmail.com
Datum & čas

28/9/2023

08:30

Trajanje: 3 dni
Lokacija

Hotel Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 28.9.2023

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 10.30

Uvod

Triaža v sistemu NMP

Razlogi za izvajanje triaže

Vloga triažne MS

Kompetence MS v triaži

Razlika med triažo in administrativnim sprejemom

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Osnovni principi Manchestrske triaže

Triažno srečanje in začetna ocena

Posebne skupine pacientov v triaži

Pasti pri triaži

Kako izbrati ustrezen triažni algoritem

Splošni triažni algoritem in splošni kriteriji:

Vitalni znaki (ABC)

Zavest

Krvavitev

Temperatura

Bolečina

Akutnost

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Triažni algoritmi – specifični kriteriji

Primeri specifičnih algoritmov I.

Bolečina v prsih

Dispneja pri odraslem

Palpitacije

Driska in bruhanje

Kolaps

Krvavitev iz gastroentestinalnega trakta

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Retriaža in management čakajočih

Dokumentacija in informacijska podpora pri triaži

Izvedbe triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Zaključek prvega dne – diskusija

Petek, 29.9.2023

9.00 - 10.30

Posebnosti triaže pri otrocih

Primeri specifičnih algoritmov za otroke ll

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Primeri specifičnih algoritmov lll

Poškodba glave

Rane

Tujek

Opekline

Padci

Težave z udi

Težave z očmi

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Primeri specifičnih algoritmov IV

Bolečine v trebuhu

Predoziranje in zastrupitev

Duševna bolezen

Videti pijan

Nenavadno obnašanje

Slabo počutje odraslega

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Ovrednotenje triažnega procesa

Izvedbe triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Sobota, 30.9.2023

8.30 - 10.00

Triaža pri množičnih nesrečah

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.15

Pisni del izpita

12.15 - 13.30

Praktični del izpita

13.30 - 14.00

Evalvacija in zaključek tečaja

Splošne informacije

Izobraževanje obsega tudi usposabljanje kandidatov v učnih centrih. Usposabljanje obsega 80 šolskih ur oz. 5 delovnih dni.

V okviru usposabljanja v učnih centrih bo kandidat izvajal triažo skupaj in pod nadzorom mentorja in spoznaval specifiko dela na posameznih oddelkih. Pred zaključkom bo moral kandidat samostojno opraviti 10 triaž, ki jih bo mentor ovrednotil.

Kandidati bodo razporejeni v dogovoru z mentorji na posameznih enotah.

Predavatelji na usposabljanju so inštruktorji MTS ALSG group.

Tečaj je namenjen diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom v sistemu nujne medicinske pomoči, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.
Tečaj je usklajen s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group, v okviru Advance Life Support Group. Tečaj je obogaten še z vsebinami, ki so značilne za naš prostor.

Kotizacija
Kotizacija z DDV znaša 600 € (za člane ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna popust in je kotizacija 400 €). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -28092023 (Sekcija MS in ZT v urgenci).

Kotizacija obsega:
– Udeležbo na predavanjih in delavnicah tečaja, udeležbo na izpitu, praktično usposabljanje v učnih centrih
– Gradivo – skrajšan slovenski prevod knjige Emergency triage, third edition Manchester triage group
– 2x kosilo, kavo, vodo med odmori, 1x prigrizek
Hotelska namestitev: Hotel Šport, Otočec
Za rezervacije sob naj udeleženci seminarja pokličejo v Kontaktni center Term Krka na tel. številko 08 20 50 300 ali si sobe rezervirajo po elektronski pošti: booking@terme-krka.eu s kodo: URGENCA.

Prijava

Prijave pošljite na: majda.cotic@gmail.com.
Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Prednost pri udeležbi na tečaju imajo kandidati zaposleni v urgentnih centrih. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Majda Cotič Anderle: E majda.cotic@gmail.com T.041 896 884 ali Tina Gros E: tina.gros@gmail.com