Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

30/9/2021

08:30

Lokacija

Hotel sport Otočec

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 30.9.2021

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 10.30

Uvod

Triaža v sistemu NMP

Razlogi za izvajanje triaže

Vloga triažne MS

Kompetence MS v triaži

Razlika med triažo in administrativnim sprejemom

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 13.00

Osnovni principi Manchestrske triaže

Triažno srečanje in začetna ocena

Posebne skupine pacientov v triaži

Pasti pri triaži

Kako izbrati ustrezen triažni algoritem

Splošni triažni algoritem in splošni kriteriji

Vitalni znaki (ABC)

Zavest

Krvavitev

Temperatura

Bolečina

Akutnost

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.30

Triažni algoritmi – specifični kriteriji

Primeri specifičnih algoritmov

Bolečina v prsih

Dispneja pri odraslem

Palpitacije

Bolečina v trebuhu

Driska in bruhanje

Kolaps

Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta

15.30 – 16.00

Odmor

16.00 – 18.00

Retriaža in management čakajočih

Dokumentacija in informacijska podpora pri triaži

Izvajanje triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Zaključek prvega dne – diskusija

Petek, 1.10. 2021

9.00 – 10.30

Posebnosti triaže pri otrocih

Primeri specifičnih algoritmov za otroke

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 13.00

Primeri specifičnih algoritmov

Poškodba glave

Rane

Tujek

Opekline

Padci

Težave z udi

Težave z očmi

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.30

Primeri specifičnih algoritmov

-Bolečine v trebuhu

Predoziranje in zastrupitev

-Duševna bolezen

-Videti pijan

-Nenavadno obnašanje

-Slabo počutje odraslegav

15.30 – 16.00

Odmor

16.00 – 18.00

Ovrednotenje triažnega procesa

Izvajanje triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Sobota, 2.10. 2021

08.30 – 10.00

Triaža pri množičnih nesrečah

10.00 – 10.30

Odmor

10.30 – 11.15

Pisni del izpita

12.15 – 13.30

Praktični del izpita

13.30 – 14.00

Evalvacija in zaključek tečaja

Prigrizek ob odhodu

Izobraževanje obsega tudi  usposabljanje kandidatov v  učnih centrih. Usposabljanje obsega 80 šolskih ur oz. 5 delovnih dni.

V okviru usposabljanja v učnih centrih bo kandidat izvajal triažo skupaj in pod nadzorom  mentorja in spoznaval specifiko dela na posameznih oddelkih. Pred zaključkom bo moral kandidat samostojno opraviti 10 triaž, ki jih bo mentor ovrednotil.

Kandidati bodo razporejeni na posameznih enotah v dogovoru z mentorji.

Predavatelji na usposabljanju so inštruktorji MTS ALSG Group.

Splošne informacije

Tečaj je namenjen diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom v  sistemu nujne medicinske pomoči, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih  pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.

Tečaj je usklajen s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group, v okviru Advance Life Support Group. Tečaj je obogaten še z vsebinami, ki so značilne za naš prostor.

Licenčne točke

Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 500 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do  30% popusta in plačajo 350 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 30092021 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija obsega:

  • Udeležbo na predavanjih in delavnicah tečaja, udeležbo na izpitu, praktično usposabljanje v učnih centrih
  • Gradivo – skrajšan slovenski prevod knjige Emergency triage, third edition Manchester Triage Group
  • 2x kosilo, osvežitev med odmori, 1x prigrizek

Prijave

Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Upošteval se bo vrstni red prijav.

E – prijava za člane

E – prijava za nečlane

Dodatne informacije

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte Majdo Cotič Anderle na tel. št. 041 896 884 ali na e-naslov: majda.cotic@gmail.com ali Tina Gros, e-naslov: tina.gros@gmail.com

Hotelska namestitev: Hotel Šport Otočec
Rezervacije namestitev udeleženci rezervirajo po elektronski pošti na mail: booking@terme-krka.eu  s kodo URGENCA ali pokličejo v Kontaktni center Term Krka na tel. št. 08 20 50 310. Povedo naj,  da se prijavljajo na dogodek Sekcije MS in ZT v urgenci, ki poteka v Hotel Šport Otočec  od 30.9.-2.10.2021.

Lepo povabljeni!

V imenu programsko organizacijskega odbora          Predsednica sekcije MS in ZT v urgenci

Majda Cotič Anderle                                                  Nada Macura Višić