Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji: Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 041 896 884 E majda.cotic@gmail.com
Datum & čas

23/3/2023

09:00

Trajanje: 3 dni
Lokacija

Terme Dolenjske Toplice

Četrtek, 23.3.2023

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 10.30

Uvod

Triaža v sistemu NMP

Razlogi za izvajanje triaže

Vloga triažne MS

Kompetence MS v triaži

Razlika med triažo in administrativnim sprejemom

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Osnovni principi Manchesterske triaže

Triažno srečanje in začetna ocena

Posebne skupine pacientov v triaži

Pasti pri triaži

Kako izbrati ustrezen triažni algoritem

Splošni triažni algoritem in splošni kriteriji:

- Vitalni znaki (ABC)

- Zavest

- Krvavitev

- Temperatura

- Bolečina

- Akutnost

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Triažni algoritmi – specifični kriteriji

Primeri specifičnih algoritmov I. :

- Bolečina v prsih

- Dispneja pri odraslem

- Palpitacije

- Bolečina v trebuhu

- Driska in bruhanje

- Kolaps

- Krvavitev iz gastro entestinalnega trakta

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Retriaža in management čakajočih

Dokumentacija in informacijska podpora pri triaži

Izvedbe triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Zaključek prvega dne – diskusija

Petek, 24.3.2023

9.00 - 10.30

Posebnosti triaže pri otrocih

Primeri specifičnih algoritmov za otroke ll

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Primeri specifičnih algoritmov lll

- Poškodba glave

- Rane

- Tujek

- Opekline

- Padci

- Težave z udi

- Težave z očmi

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.30

Primeri specifičnih algoritmov IV:

- Bolečine v trebuhu

- Predoziranje in zastrupitev

- Duševna bolezen

- Videti pijan

- Nenavadno obnašanje

- Slabo počutje odraslega

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 18.00

Ovrednotenje triažnega procesa

Izvedbe triaže po načelih MTS (delo po skupinah)

Sobota, 25.3.2023

8.30 - 10.00

Triaža pri množičnih nesrečah

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.15

Pisni del izpita

12.15 - 13.30

Praktični del izpita

13.30 - 14.00

Evalvacija in zaključek tečaja

Izobraževanje obsega tudi usposabljanje kandidatov v učnih centrih.

V okviru usposabljanja v učnih centrih bo kandidat izvajal triažo skupaj in pod nadzorom mentorja in spoznaval specifiko dela na posameznih oddelkih. Pred zaključkom bo moral kandidat samostojno opraviti 10 triaž, ki jih bo mentor ovrednotil.

Kandidati bodo razporejeni v dogovoru z mentorji na posameznih enotah.

Predavatelji na usposabljanju so inštruktorji MTS ALSG group.

Splošne informacije

Tečaj je namenjen diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom v sistemu nujne medicinske pomoči, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.
Tečaj je usklajen s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group, v okviru Advance Life Support Group. Tečaj je obogaten še z vsebinami, ki so značilne za naš prostor.

Licenčne točke
Tečaj ima priznane pedagoške in licenčne točke pri Zbornici – Zvezi.

Prijava:
Glede prijave kontaktirajte: majda.cotic@gmail.com.
Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Prijava ni več mogoča saj so že zasedena vsa prosta mesta.

Kotizacija
Kotizacija z DDV znaša 600 € (za člane ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna popust in je kotizacija 400 €). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -23032023 (Sekcija MS in ZT v urgenci).

Kotizacija obsega:
– Udeležbo na predavanjih in delavnicah tečaja, udeležbo na izpitu, praktično usposabljanje v učnih centrih
– Gradivo – skrajšan slovenski prevod knjige Emergency triage, third edition Manchester triage group
– 2x kosilo, kavo, vodo med odmori, 1x prigrizek
Hotelska namestitev: Terme Dolenjske Toplice, Hotel Balnea in Hotel Kristal. Za rezervacije sob naj udeleženci seminarja pokličejo v Kontaktni center na tel. številko 08 20 50 300 ali si sobe rezervirajo po elektronski pošti: booking@terme-krka.si s kodo: URGENCA.

Dodatne informacije:
Majda Cotič Anderle: E majda.cotic@gmail.com T.041 896 884 ali
Tina Gros E: tina.gros@gmail.com

Lepo povabljeni!