Tranzicija pulmoloških in alergoloških bolnikov iz pediatrične v obravnavo za odrasle

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji v sodelovanju s sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji in SiVita As EduCare d. o. o.

E mariana.rezelj@gmail.com
Datum & čas

21/4/2023

09:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Best Western Hotel Kranjska Gora, Vršiška cesta 38, 4280 Kranjska Gora

Poglej na zemljevidu

9.00

Dobrodošlica Mariana Rezelj, predsednica Sekcije MS/ZT v pulmologiji

9.05

Pozdrav Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.

I. SKLOP

Kronične bolezni v pulmologiji

9.30

Astma – najbolj pogosta kronična bolezen pri otroku Sarah Lužar, dipl. m. s.; Pediatrična klinika UKC Ljubljana

9.50

Najnovejši pristopi pri obravnavi nenadzorovane astme pri odraslih Maja Zrnić, dipl. m. s.; Klinika Golnik

10.10

Predstavitev sponzorja

10.20

Kronične pljučne bolezni pri otroku- pomen opolnomočenja pacienta in družine Majda Oštir, mag. zdr. neg.; Pediatrična klinika UKC Ljubljana

10.40

Razprava

11.00

Odmor s prigrizkom

II. SKLOP

Redke kronične bolezni v pulmologiji

12.00

Bronhiektazije pri odraslih - primer pacientke s primarno ciliarno diskinezijo Izidor Kos, dipl. zn., mag. vzg. in men. v zdr.; UKC Ljubljana

12.20

Predstavitev sponzorja

12.30

Primer vodenja pacientke s pljučno hipertenzijo od nosečnosti dalje Gordana Šmerc, dipl. m. s., Luka Petrič, dipl. zn.; UKC LJubljana

12.50

Predstavitev centra za Cistično fibrozo za otroke in mladostnike na Pediatrični kliniki v Ljubljani Sarah Lužar, dipl. m. s.; Pediatrična klinika UKC Ljubljana

13.10

Posebnosti ter izzivi pri vodenju odraslih pacientov s cistično fibrozo Izidor Kos, dipl. zn., mag. vzg. in men. v zdr., UKC Ljubljana

13.30

Razprava

13.50

Kosilo

15.20

Psihološki vidik Hana Kodba Čeh, mag. psih.

Od odvisnosti do samostojnosti – razvojno psihološke značilnosti

15.40

Demonstrativna delavnica

Pljučna funkcija pri otrocih in odraslih Nina Planinšek, dipl. fth. in Nirmela Lozić, mag. lab. biomed.; UKC Ljubljana

16.10 - 18.10

Komunikacijska delavnica Mediacijski center ZD Ljubljana

20.00

Večerja

Sobota, 22. 4. 2023

III. SKLOP

Zanimivosti iz področja pulmologije in alergologije Moderatorji: Maja Zrnić in Izidor Kos

9.00

Dobro jutro z Majo in Izidorjem Sproščeno o tematikah prvega dne srečanja

9.20

Kronična dihalna odpoved pri otroku – prikaz primera Majda Oštir, mag. zdr. neg.; Pediatrična klinika UKC Ljubljana

9.40

KOPB. Novosti GOLD smernic 2023 Daša Makuc dipl. m. s. Klinika Golnik

10.00

Predstavitev sponzorja

10.10

Uvajanje SLIT terapije v pediatrični alergološki ambulanti. Prikaz primera. Polonca Krt, dipl. m. s. in Valerija Horvat, dipl. m. s.; UKC Maribor

10.50

SLIT pri odraslih - novosti Betka Pavlinc dipl. m. s.; Bolnišnica Topolšica

11.10

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biol.; Vodja Enote za aerobiologijo

11.30

Razprava

11.50

Združevanje pulmoloških sester po Evropi Andreja Šajnić, predsednica mednarodnega sveta medicinskih sester v pulmologiji (ICRN)

12.00

Povzetek srečanja in zaključek Mariana Rezelj, predsednica Sekcije MS/ZT v pulmologiji

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje.

Kotizacija z DDV znaša:
za 1 dan 220 €. Članom Z – Z se prizna 50% popusta.
za 2 dni 360 €. Članom Z – Z se prizna 50% popusta.

V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitve v odmorih, kosilo, večerja (velja za udeležence z 2 – dnevno kotizacijo), komunikacijska delavnica, demonstrativna delavnica in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0208-1122020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v pulmologiji, ki je odprt pri NLB d. d.

Prijave sprejemamo do vključno 6. aprila 2023. Število mest na srečanju je omejeno (90), zato pohitite s prijavami.

Če se strokovnega izobraževanja ne boste udeležili, vas prosimo, da se do 5. aprila 2023 odjavite od izobraževanja s klikom na »Preklic udeležbe« na e-portalu, kjer ste izvršili prijavo. Le tako vam bo lahko kotizacija vrnjena oziroma ne bo obračunana.

Prijava

E-prijavnica za člane Z – Z

E-prijavnica za nečlane Z – Z

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije pri info@SiVitaSolutions.com ali pri mariana.rezelj@gmail.com

NAMESTITEV:
Best Western Hotel Kranjska Gora
Rezervacije sprejemajo na info@bw-kranjskagora.com in vsekakor dopišite:

  • Ime in priimek/ datum nastanitve
  • Tip sobe: enoposteljna/ dvoposteljna
  • Oznaka: Sekcija MS/ZT v pulmologiji

Cena dvoposteljne sobe z zajtrkom: 45,00 evrov/os./noč + turistična taksa 2 evra/os./noč
Cena enoposteljne sobe z zajtrkom: 75,00 evrov/os./noč + turistična taksa 2 evra/os./noč
V ceno je vključen brezplačen vstop na bazen in fitnes.


Prosimo vas, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavce!

Vljudno vabljeni!