Transplantacija krvotvornih matičnih celic in s transplantacijo povezani postopki

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E bostjanjovan@gmail.com
Datum & čas

25/3/2022

12:45

Lokacija

v kongresnem centru Terme Olimia

Poglej na zemljevidu

12.45 – 13.00

Skupna otvoritev kongresa sekcije MS in ZT v hematologiji, ZHS, ZTMS in HLZ

13.00 - 14.20

Registracija

14.20 – 14.30

Otvoritev 6. kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji s pozdravnim nagovorom Boštjan Jovan

14.30 – 15.00

Alogenična presaditev krvotvornih matičnih celic Maja Lukić

15.00 – 15.30

Presaditev krvotvornih matičnih celic pri otrocih in mladostnikih - statistični pregled Leon Slemenšek, Anita Prendl, Zdenka Žalik, Helena Košir

15.30 – 16.00

Pogled na presaditev skozi oči bolnika Nataša Krištof Rovšek, Tončka Lesjak

16.00 – 16.30

Napredna zdravljenja v hematologiji – uporaba mezenhimskih matičnih celic za zdravljenje Lenart Girandon

16.30 – 17.00

Obravnava transplantiranega bolnika v hematološki ambulanti Vida Oražem

17.00 – 17.30

Odmor za kavo in ogled posterjev s predstavitvijo avtorjev

17.30 – 18.00

Zdravstvena nega bolnika pri zdravljenju srčnega popuščanja s krvotvornimi matičnimi celicami Vesna Vovk

18.00 – 18.30

Postopek priprave in izvedbe obsevanja celega telesa (TBI- total body irradiation) pred presaditvijo kostnega mozga. Matjaž Jeraj

18.30 - 19.00

Zdravstvena nega kože bolnika, ki v sklopu priprave na transplantacijo potrebuje obsevanje celega telesa Stanislava Bevc

20.30

VEČERJA

Sobota, 26.3.2022

07.30 – 08.00

Registracija

08.00 – 08.30

Odvzem in infuzija enojedrnih celic za postopek mini zunajtelesne fototerapije Miha Perme, Nataša Šegš

08.30 – 09.00

Izbor in priprava darovalca za granuloferezo Andreja Nunar Perko

09.00 – 09.30

Preskrba bolnikov s krvnimi komponentami izven glavnega mesta in izzivi, ki jih takšna preskrba prinaša Stanko Rovtar

09.30 – 09.50

Pridobljena hemofilija Irena Preložnik Zupan

09.50 – 10.20

Uporaba zdravila NovoSeven v klinični praksi Boštjan Jovan

10.20 - 10.30

Diskusija

10.30 – 11.00

Odmor za kavo in ogled posterjev

11.00 – 11.10

Diagnostika humanih herpes virusov Miroslav Petrovec

11.10 – 11.20

Humani herpes virusi v hematologiji Samo Zver

11.20 – 11.30

Zdravstvena nega hematološkega bolnika s herpes virusom Anja Pevec

11.30 – 11.40

Klinična pot prehranske podpore na kliničnem oddelku za hematologijo Karmen Grašič Lunar

11.40 – 12.00

Razprava

12.00 – 12.30

Zaključek kongresa

12.30 – 13.00

SESTANEK IO

Splošne informacije

Srečanje bo potekalo v kongresnem centru Terme Olimia.

Izobraževanje bo potekalo ob upoštevanju PCT pogojev, v zaprtih prostorih je obvezno nošenje obraznih mask.

Kotizacija z  vštetim DDV znaša:
Dvodnevna 320 €, enodnevna 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust). V kotizacijo je vštet  zbornik predavanj, osvežitve v odmorih in večerja v petek. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0223-25032022, s pripisom za hematološko sekcijo.

Prijava

Za prijave udeležencev prosim, da pripravite e-prijave za člane in nečlane zbornice.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri g. Boštjanu Jovan na e-naslovu: bostjanjovan@gmail.com

Vljudno vabljeni!