Temeljni postopki oživljanja z vključenim z AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E andrejkapisek@gmail.com
Datum & čas

21/5/2022

07:30

Lokacija

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.20

Diskusija, izmenjava mnenj

9.40

Odmor – okrepčilo, priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.10

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

10.50

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED skupine do 10 udeležencev

11.10

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11.50

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti skupine do 10 udeležencev

12.10

Odmor – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

13.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

14.00

Zaključna diskusija

Splošne informacije

Vsebina in izvedba delavnice je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz Temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja ter osvežitev v odmoru.
Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako Strokovno srečanje 21. maj 2022.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Udeležba je omejena na 40 udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Odjava

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 20. maja na e-naslov: andrejkapisek@gmail.com.
V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije.
S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni,
Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper