Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Maribor

E barbara.donik@um.si
Datum & čas

14/6/2024

07:30

Lokacija

V prostorih društva DMSBZT Maribor, Ulica Heroja Jevtiča 5, Maribor

Poglej na zemljevidu

7.30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00 - 8.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20 - 8.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40 - 9.00

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00 - 9.20

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.20 - 9.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.40 - 10.10

Diskusija, izmenjava mnenj

10.10 - 10.30

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10.30 - 11.10

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

11.10 - 11.50

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11.50 - 12.10

Odmor – priprava na izvedbo scenarijev

12.10 - 13.10

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ /udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.10 - 13.40

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13.40 - 14.40

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14.40

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re - test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljnih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Optimalna izvedba programa je predvidena za 30 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na barbara.donik@um.si