Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E resevalci.org@gmail.com
Datum & čas

27/5/2024

12:30

Lokacija

Kliniki Golnik, Vurnikova predavalnica, Bolnišnica Golnik, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

12.30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

13.25

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

13.45

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

14.05

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

14.15

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

14.25

Diskusija, izmenjava mnenj

14.40

Odmor – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00

TPO odraslih, tujkih v dihalnih poteh

15.40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

16.20

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

16.40

Odmor

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17.10

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

17.45

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

18.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

18.45

Zaključna diskusija

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 € z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-gorenjske.si