TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Pomurje

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

19/6/2021

07:15

Lokacija

v prostorih Alma Mater Europaea-ECM Lendavska 9, Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

07.15-07.30

Registracija

07.30 – 9.30

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO Diskusija, izmenjava mnenj

9.30 – 09.40

ODMOR – priprava na delavnice

09.40 – 12.00

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN REŠEVANJE SCENARIJEV

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

12.00 – 12.15

ODMOR – priprava na preverjanje znanja

12.15 – 13.00

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Strokovno  izpopolnjevanje  sodi  na  področje  OBVEZNIH    vsebin  ( modul licenca) za  vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 40 EUR  s popustom.
Člani SDMSBZT Pomurje imajo 50 % popust. Za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija 160 EUR Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.  Kontrola podatkov plačnika   ( zavod, davčna številka, kontaktna oseba).ob registraciji.

Glede na veljavne ukrepe za zajezitev širjenja Covid-19, se bo program izvajal v skupini 10 udeležencev. Tečaj izvajajo predavatelji in inštruktorji strokovne Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki so potrjeni pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Več kot polovica sodelujočih predavateljev in inštruktorjev je nosilcev licence Evropskega reanimacijskega sveta Advanced Life Support Course Provider, nekateri so tudi licencirani inštruktorji Evropskega reanimacijskega sveta (ERC).

Prijave

Preko E – prijave  na spletni strani Zbornice Zveze

Dodatne informacije

Dodatne informacije na  e- naslov  dragica.josar@gmail.com

Danijel Andoljšek, l. r.                                                                                   Dragica Jošar, l. r.
predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu                                                predsednica SDMSBZT Pomurje