Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

25/4/2024

12:30

Lokacija

V prostorih DMSBZT Celje, Kidričeva 25, (Tehnopolis) vhod zadaj 3.nadstopje, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.30

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

15.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

15.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

15.55

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

16.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

16.20

Diskusija, izmenjava mnenj

16.30

Odmor - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16.00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

16.40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

17.20

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

17.30

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18.30

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

19.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

21.00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta in plačajo 80 € z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

V eni delavnici lahko sprejmemo največ 25 udeležencev.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Dodatne informacije na info@dmsbzt-celje.si