Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Ptuj - Ormož

T 041 429 228
Datum & čas

16/2/2024

07:45

Lokacija

Hotel Roškar, Hajdoše 43, 2288 Hajdina

Poglej na zemljevidu

7.45

Registracija, navodila udeležencem INŠTRUKTORJI: Bojan Lešnik, Damjan Lešnik, Robert Skuhala, Thomas Germ

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00 - 8.20

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20 - 8.40

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40 - 9.00

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00 - 9.20

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.20 - 9.40

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.40 - 9.50

Diskusija, izmenjava mnenj

9.50 - 10.20

Odmor - priprava na delavnice – osvežitev, rogljiček

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJ

10.20 - 11.00

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.00 - 11.40

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11.40 - 12.00

Odmor - priprava na izvedbo scenarijev

12.00 - 13.00

Scenarij traja 15 min

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.00

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

15.00

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test, zaključna diskusija

Splošne informacije

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od
European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene, babiške nege ter oskrbe.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z Slovenije.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni
do 50 % popusta (plačajo 80 € z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, pogostitev,
potrdilo o udeležbi. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E-PRIJAVE

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (60)

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije pri gospe Tanji na 041 429 228